Опростете развитието си в международен план

ASD GroupServices proposés par ASD Group en matière de DouaneИнтрастат & Deb Прагове

Интрастат & DEB Прагове За Европейския Съюз През 2019

Ръководите бизнес, регистриран за целите на ДДС и търгувате със стоки в Европейския съюз?

Търговията в рамките на ЕС е обвързана с прагове за отчитане на продажбите - ДДС и Интрастат декларации (DEB (Декларация за обмен на стоки) във Франция).

Seuils intrastat et deb en ue 2019

Интрастат прагове за 2019 г. за държавите от Европейския съюз.

ДЪРЖАВА ЧЛЕНВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДОСТАВКИВАЛУТАКРАЕН СРОК
Австрия750 000750 000EURДо 10-ти работен ден на следващия месец
Белгия1 500 0001 000 000EUR20-то число на следващия месец
България460 000280 000BGN14-то число на следващия месец
Великобритания1 500 000250 000GBPДо 21-во число на следващия месец
Германия800 000500 000EURДо 10-ти работен ден на следващия месец
Гърция150 00090 000EURДо 10-ти работен ден на следващия месец
Дания6 700 0005 000 000DKKДо 10-ти работен ден на следващия месец
Естония230 000130 000EURДо 10-то число на следващия месец
Ирландия500 000635 000EURДо 23-то число на следващия месец
Испания400 000400 000EURДо 12-то число на следващия месец
Италия200 0000EURДо 23-то число на следващия месец
Кипър160 00055 000EUR10-то число на следващия месец
Латвия200 000100 000EURДо 10-то число на следващия месец
Литва250 000150 000EURДо 10-ти работен ден на следващия месец
Люксембург200 000150 000EURДо 16-ти работен ден на следващия месец
Малта700700EURДо 10-ти работен ден на следващия месец
Нидерландия800 0001 000 000EURДо 10-ти работен ден на следващия месец
Полша4 000 0002 000 000PLNДо 10-то число на следващия месец
Португалия350 000250 000EURДо 15-то число на следващия месец
Република Чехия12 000 00012 000 000CZKДо 10-ти работен ден на следващия месец (на хартиен носител)
До 12-ти работен ден на следващия месец (по електронен път)
Румъния900 000900 000RONДо 15-то число на следващия месец
Словакия200 000400 000EURДо 15-то число на следващия месец
Словения140 000220 000EURДо 15-то число на следващия месец
Унгария170 000 000100 000 000HUFДо 10-ти работен ден на следващия месец
Финландия550 000500 000EUR10-то число на следващия месец
Франция460 0001EURДо 10-ти работен ден на следващия месец
Хърватия2 200 0001 200 000HRK10-то число на следващия месец
Швеция9 000 0004 500 000SEKДо 10-ти работен ден на следващия месец

Внимание: данните, включени в тази таблица, подлежат на промяна всяка година и се предоставят само като орентир

ИНТРАСТАТ & DEB ПРАГОВЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2019

ПОВЕРЕТЕ ВАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ИНТРАСТАТ/DEB НА АСД ГРУП

  • Ще имате на ваше разположение екип, специализиран в DEB/Интрастат и данъчни услуги
  • Специализирани инструменти ни позволят да проверяваме потоци и прагове, електронно да управляваме данни и напомняния за крайни срокове
  • Ние гарантираме качеството на нашата работа и сигурността по отношение на задълженията
  • Не поемайте рискове - поверете DEB/Интрастат на нашите експерти и тогава можете да се концентрирате върху собствения си бизнес

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap