Улеснете развитието си в международен аспект

ASD GroupУслугиКак се възстановява ддс в друга държава-членка?

Как се възстановява ддс в друга държава-членка?

Определение за принципа за възстановяване на ДДС

Всяко дружество, направило разходи в друга страна-членка на Европейския Съюз, може да поиска възстановяване на платения ДДС. Искането за възстановяване на ДДС е възможно също и за юридически лица, установени в някои страни извън ЕС (13-та директива за ДДС № 86/560/СЕЕ). Сроковете за възстановяване са различни за различните държави.

Възстановяване на вътреобщностен ддс


Юридическо лице, установено в Европейския Съюз, което осъществява разходи в друга държава-членка, може да възстанови платения ДДС, ако отговаря на следните условия :

 • Регистрирано е по ДДС в държавата, в която е установено
 • Не е установено в държавата, към която е подало искането за възстановяване.

Разходите дават право на приспадане

В зависимост от държавата, условията се различават. За предпочитане е да се информиратe за кои разходи имате право да възстановите ДДС, преди да подадете заявлението. Най-общо можете да подадете заявление за възстановяване на ДДС за :

 • Разходи за дейността на дружеството
 • Разходи, свързани с транспорт, ресторанти, салони и изложения

Възстановяването на Вашия ДДС минава през няколко етапа :

 • Одит на потоците и анализ на разходите за които е възможно възстановяване
 • Потвърждение на разходните документи
 • Подготовка и подаване на искането
 • Проследяване на досието при местната администрация
 • Възстановяване на одобрената сума

Запомнете:

 • Възможно е да подадете заявление за възстановяване на ДДС в 28-те държави-членки на Европейския съюз.
 • Не за всички разходи имате право на възстановяване. Условията могат да се различават в различните страни.
 • Искането получава автоматичен отказ, ако не съответства на Директива 2006/112 /СЕ.

Това, което asd group може да направи за вас


Ние се грижим за всички административни стъпки, свързани с възстановяването на ДДС: проверка на фактурите (задължително основание за сделката...), анализ на възстановими и невъзстановими разходи, обработка на фактури, изготвяне и подаване на искане, последващи действия в случай на връщане от администрацията.

До възстановяването на ДДС, Вашето досие се проследява експерт от А до Я.

УНИКАЛЕН ПОСРЕДНИК

УНИКАЛЕН ПОСРЕДНИК

Централизирайте заявленията си за възстановяване на ДДС в една услуга
ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАЦИЯТА

ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАЦИЯТА

Отговаряме на всички евентуални въпроси на администрацията
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ТРАНЗАКЦИИ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ТРАНЗАКЦИИ

Потвърждение на задължителните основания за сделките, които трябва да бъдат посочени на фактурите за покупка
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Изготвяне и подаване на заявление в съответствие с установената от ЕС форма
ПРОСЛЕДЯВАНЕ

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Оставаме на Ваше разположение до възстановяването на ДДС
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询