Нашите агенции във Франция
Улеснете развитието си в международен аспект
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupAгенцииНашите агенции във Франция

Нашите агенции във Франция

Открийте услугите, предлагани от нашата агенция във Франция: Данъчни - Митнически - Социално-осигурителни

Услугите на нашата агенция във Франция


Нашите екипи са съставени от експерти с дългогодишен опит в своята област
В сърцето на най-големия световен пазар, с повече от 490 милиона потребители в Европейския съюз, Франция предлага идеална база за връщане към европейските пазари, но също така и за тези в Африка и Близкия изток. Представени са всички сектори на ключовите технологии и иновации, които представляват острието на икономиката. ASD Group се разраства във Франция от 1993 г. насам, като разполага с мрежа от агенции и партньори във Франция и в чужбина. ASD Group предлага редица услуги, които да ви помогнат да развиете своя бизнес във Франция и в Европа. Нашите екипи ще Ви окажат съдействие в различните регулаторни особености на френския пазар, с цел да реализирате проектите си в пълно съответствие с тях.
Акредитирано представителство във Франция

Акредитирано представителство във Франция

Възползвайте се от акредитираното представителство, за да регистрирате фирмата си по ДДС във Франция и да управлявате всички свои данъчни задължения.

За да научите повече

Данъчен представител във Франция

Данъчен представител във Франция

Данъчният представител Ви позволява да се идентифицирате пред данъчните власти във Франция, да се регистрирате по ДДС и да оперирате като местно юридическо лице.

За да научите повече

Социално-осигурително представителство във Франция

Социално-осигурително представителство във Франция

Наемането на персонал във Франция без да се установявате в страната е възможно благодарение на социално-осигурителното представителство.

За да научите повече

Дистанционни продажби/електронна търговия

Дистанционни продажби/електронна търговия

Регистрирайте френски вътреобщностен ДДС номер, за да спазите праговете на ДДС, определени при дистанционни продажби.

За да научите повече

Възстановяване на платен във Франция ддс

Възстановяване на платен във Франция ДДС

Възстановете своя ДДС, платен във Франция, използвайки нашата услуга за възстановяване на ДДС.

За да научите повече

Обучение по ДДС

Обучение по ДДС

Повишете компетентността на своите сътрудници по въпросите на ДДС. Обучение според Вашите нужди.

За да научите повече

Одит по ДДС

Одит по ДДС

За да сте сигурни, че отговаряте на изискванията по отношение на ДДС, нашите експерти ще направят ДДС одит на Вашето дружество.

За да научите повече

Бек-офис

Бек-офис

Възложете задачите си, които се повтарят, на външни изпълнители и спестете време на вашите административни и счетоводни екипи

За да научите повече

Местно представителство

Местно представителство

Представете се на френския пазар и си осигурете търговски адрес, за да сте по-достъпни за потенциалните си клиенти.

За да научите повече

Декларация за данък TGAP (общ данък върху замърсяващите дейности)

Декларация за данък TGAP (общ данък върху замърсяващите дейности)

Общият данък върху замърсяващите дейности (TGAP) засяга фирми, чиято дейност е свързана с работата или продажбата на замърсяващи продукти

За да научите повече

Европейска декларация за услуги

Европейска декларация за услуги

Извършвате вътреобщностни доставки и придобивания? Делегирайте Вашите декларации на специалист.

За да научите повече

Възстановяване на ticpe (предишен TIPP)

Възстановяване на TICPE (предишен TIPP)

Всички дружества, установени в Европейския съюз, могат да поискат възстановяване на разходите за данък TICPE

За да научите повече

Консултации по митнически операции

Консултации по митнически операции

Митниците и данъчното облагане са два тясно свързани сектора, когато се разглеждат потоци в рамките на ЕС и международни потоци

За да научите повече

Декларация за обмен на стоки

Декларация за обмен на стоки

Извършвате вътреобщностни доставки и придобивания? Поверете Вашите декларации на специалист.

За да научите повече

Командироване на чуждестранни служители във Франция

Командироване на чуждестранни служители във Франция

Командироването на чуждестранни работници на френска територия е практика, тясно регулирана от закона. ASD се грижи за вашата документация

За да научите повече

Нашите агенции в: дФРАНЦИЯ


SOPHIA OFFICE

Siège social

310 rue du vallon
06560 Sophia Antipolis
France

+33 (0) 492 380 805

Контакт

LILLE OFFICE

OFFICE

91 rue Simon Vollant
59130 Lambersart
France

+33 (0) 320 923 245

Контакт

LYON OFFICE

LYON OFFICE

OFFICE

Immeuble Le Plaza
93 rue de la Villette
69425 LYON Cedex 03
France

+33 (0) 420 102 730

Контакт

PARIS OFFICE

OFFICE

12-14 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
France

+33 (0) 153 531 448

Контакт

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询