Нашата агенция в Словакия
Улеснете развитието си в международен аспект
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupAгенцииНашата агенция в Словакия

Нашата агенция в Словакия

Открийте услугите, предлагани от нашата агенция в Словакия: Данъчни - Митнически - Социално-осигурителни

Услугите на нашата агенция в Словакия


Нашите екипи са съставени от експерти с дългогодишен опит в своята област
Словакия стана член на ЕС през 2004 г. и се присъедини към Европейския паричен съюз през 2009 г. Словашката икономика е претърпяла редица мерки за преструктуриране, а държавната администрация е претърпяла перфектна модернизация. По тази причина днес Словакия е една от посткомунистическите държави със силен икономически растеж. Основните промишлени отрасли в страната са автомобилната промишленост, следвана от електротехническата промишленост. Като гранична страна на ЕС, Словакия отваря вратите си към и извън Шенгенското пространство.
Акредитирано представителство

Акредитирано представителство

Възползвайте се от акредитираното представителство, за да регистрирате фирмата си по ДДС в Словакия и да управлявате всички свои данъчни задължения.

За да научите повече

Данъчен представител в Словакия

Данъчен представител в Словакия

Данъчният представител Ви позволява да се идентифицирате пред данъчните власти в Словакия, да се регистрирате по ДДС и да оперирате като местно юридическо лице.

За да научите повече

Социално-осигурително представителство

Социално-осигурително представителство

Наемането на персонал в Словакия без да се установявате в страната е възможно благодарение на социално-осигурителното представителство.

За да научите повече

Дистанционни продажби/електронна търговия

Дистанционни продажби/електронна търговия

Регистрирайте словашки вътреобщностен ДДС номер, за да спазите праговете на ДДС, определени при дистанционни продажби.

За да научите повече

Възстановяване на платен в Cловакия ДДС

Възстановяване на платен в Cловакия ДДС

Възстановете своя ДДС, платен в Словакия, използвайки нашата услуга за възстановяване на ДДС.

За да научите повече

Обучение по ДДС

Обучение по ДДС

Повишете компетентността на своите сътрудници по въпросите на ДДС. Обучение според Вашите нужди.

За да научите повече

Одит по ддс

Одит по ддс

За да сте сигурни, че отговаряте на изискванията по отношение на ДДС, нашите експерти ще направят ДДС одит на Вашето дружество.

За да научите повече

Back-office

Бек-офис

Outsource your repetitive tasks and gain valuable time for your administrative and accounting teams

За да научите повече

Местно представителство

Местно представителство

Представете се на словашкия пазар и си осигурете търговски адрес, за да сте по-достъпни за потенциалните си клиенти.

За да научите повече

Intrastat

Интрастат

Извършвате вътреобщностни доставки и придобивания? Поверете Вашите декларации на специалист.

За да научите повече

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询