Представител по въпросите на ОРЗД — възложете на външни изпълнители управлението на проблемите, свързани със защитата на личните данни

ASD GROUP > ОРЗД > ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОРЗД Представител по въпросите на ОРЗД — възложете на външни изпълнители управлението на проблемите, свързани със защитата на личните данни Имате ли нужда от помощ? Какво представлява ОРЗД? Общият регламент относно защитата на данните е европейски регламент, влязъл в сила на 25 май 2018 г. Тъй като става дума […]

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД): изнасяне на дейността по управлението на проблемите, свързани с ОРЗД

ASD GROUP > ОРЗД > ИЗНОС НА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНА С ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД): изнасяне на дейността по управлението на проблемите, свързани с ОРЗД Имате ли нужда от помощ? Какво представлява Общият регламент относно защитата на данните? Общият регламент относно защитата на данните е европейски регламент, влязъл в сила […]

Консултантски услуги по въпросите на ОРЗД —възложете на външни изпълнители управлението на проблемите, свързани със защитата на личните данни

ASD GROUP > ОРЗД > КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОРЗД Консултантски услуги по въпросите на ОРЗД: възложете на външни изпълнители управлението на проблемите, свързани със защитата на личните данни Имате ли нужда от помощ? Какво представлява ОРЗД? Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е европейски регламент, влязъл в сила на 25 май 2018 […]