Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar

Bсичко на едно място: уникален портал за ддс

В момента сме в преходен 25-годишен режим, който скоро ще отстъпи място на мерки, които ще променят значително правилата, свързани с ДДС. На 25 май 2018 г. Комисията предложи технически изменения, които да допълнят скорошното предложение за реформа, имащо за цел да повиши устойчивостта на измами на системата за ДДС в ЕС.

Cъздаване на единния онлайн портал „OSS“

Създаването на окончателна система изисква обсъждане между държавите членки, което трябва да приключи с важни изменения в Директивата за ДДС, като 200 от общо 408-те члена на Директивата за ДДС ще трябва да бъдат адаптирани.


Трансграничната търговия със стоки ще се счита за „единна облагаема сделка“, което ще гарантира облагане на стоките в държавата членка, в която приключва тяхното транспортиране.

промени, свързани с внедряването на единния онлайн портал „OSS“

Създаването на окончателна система изисква обсъждане между държавите членки, което трябва да приключи с важни изменения в Директивата за ДДС, като 200 от общо 408-те члена на Директивата за ДДС ще трябва да бъдат адаптирани.
Трансграничната търговия със стоки ще се счита за „единна облагаема сделка“, което ще гарантира облагане на стоките в държавата членка, в която приключва тяхното транспортиране.

За да се изпълнят формалностите, свързани с ДДС, за всички оператори, които се занимават с формалностите между стопански обекти, измененията предлагат въвеждане на необходимите мерки за създаване на единен онлайн портал. Дружествата извън Европейския съюз, които желаят да търгуват с други дружества в ЕС, ще могат също да се възползват от тази система, тъй като вече няма да е необходимо да се регистрират във всяка държава членка във връзка с разпоредбите относно ДДС. Юридическите лица извън ЕС обаче ще трябва да определят посредник в ЕС, който да извършва всички формалности, свързани с ДДС.

Фактурата, създадена от търговеца, трябва да посочва дължимия ДДС върху продадените стоки за клиента, който се намира в друга държава от ЕС, като ставката трябва да бъде приложимата ставка за държавата членка по местоназначение.

След това купувачът на стоките дължи ДДС единствено ако е данъчно задължено лице, което означава, че той е надежден и признат за такъв от данъчните органи.

Едно нещо е сигурно за тази амбициозна реформа: за предприятията може да се окаже трудно да преосмислят процесите си на фактуриране.

ASD Group предлага своите услуги по управление, свързани с ДДС в ЕС. Можете да се свържете с нас, ако подлежите на облагане с ДДС и имате нужда от помощ с административните си процедури.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap