Vracení rumunské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V RUMUNSKU > VRACENÍ DPH – DLE TŘINÁCTÉ SMĚRNICE RADY Vracení rumunské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady Potřebujete poradit? Jak mohou společnosti usazené mimo Evropskou unii vymáhat rumunskou DPH? Na vrácení rumunské DPH je nárok Stejně jako evropské společnosti mají i společnosti usazené mimo Evropskou […]

Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností v Rumunsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V RUMUNSKU > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ V RUMUNSKU Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností v Rumunsku Potrzebuję pomocy? Kdo by měl jmenovat daňového zástupce? Jmenování daňového zástupce je ze zákona povinné pro všechny subjekty usazené mimo území Evropské Unie, které provádějí obchodní operace zdanitelné v Rumunsku, zejména: Dovoz zboží do Rumunska ze zemí […]

Jmenování daňového zmocněnce v Rumunsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V RUMUNSKU > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC V RUMUNSKU Jmenování daňového zmocněnce v Rumunsku Potřebujete poradit? Kdo je povinen se registrovat k DPH v Rumunsku? Registrace k DPH v Rumunsku je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Rumunsko, které provádějí obchodní operace zdanitelné v Rumunsku, zejména: Dovoz zboží do Rumunsko […]

Intrastat v Rumunsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V RUMUNSKU > INTRASTAT V RUMUNSKU Intrastat v Rumunsku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]