Przedstawicielstwo podatkowe w Luksemburgu

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W LUKSEMBURGU > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W LUKSEMBURGU Przedstawicielstwo podatkowe w Luksemburgu Potrzebuję pomocy? W Luksemburgu nie istnieje instytucja przedstawicielstwa podatkowego. Podmioty mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej są objęci tymi samymi zasadami co przedsiębiorcy unijni i w związku z tym nie mają ani obowiązku, ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego. […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Luksemburgu

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W LUKSEMBURGU > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W LUKSEMBURGU Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Luksemburgu Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Luksemburgu? Posiadanie numeru VAT w Luksemburgu jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Luksemburgu, mianowicie: Import do Luksemburgu […]

Intrastat w Luksemburgu

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W LUKSEMBURGU > INTRASTAT W LUKSEMBURGU Intrastat w Luksemburgu Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]