Uprość swój rozwój międzynarodowy

Być powołani przez eksperta

Contact Top Bar PL
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

Stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

W załączeniu stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Należy pamiętać, że stawki te mogą ulec zmianie w trakcie roku.

Kraj członkowski

Kod kraju

Stawka super obniżona

Stawka obniżona

Normalna stawka

Niemcy

DE

7 %

19 %

Austria

AT

10 %, 13 %

20 %

Belgia

BE

6 %, 12 %

21 %

Bułgaria

BG

9 %

20 %

Cypr

CY

5 %, 9 %

19 %


Chorwacja

HR

5 %, 13 %

25 %

Dania

DK

25 %


Hiszpania

ES

4 %

10 %

21 %

Estonia

EE

9 %

20 %

Finlandia

FI

10 %, 14 %

24 %

Francja

FR

2,1 %

5,5 %, 10 %

20 %

Grecja

EL

6,5 %, 13 %, 17 %

24 %

Węgry

HU

5 %, 18 %

27 %

Irlandia

IE

4,8 %

9 %, 13,5 %

23 %


Włochy

IT

4 %

5 %, 10 %

22 %

Łotwa

LV

12 %

21 %

Litwa

LT

5 %, 9%

21 %

Luksemburg

LU

3 %

8 %

17 %

Malta

MT

5 %, 7 %

18 %


Niderlandy

NL

9 %

21 %

Polska

PL

5 %, 8 %

23 %

Portugalia

PT

6 %, 13 %

23 %


Republika Czeska

CZ

10 %, 15 %

21 %

Rumunia

RO

5 %, 9 %

19 %

UK

UK

5 %

20 %


Słowacja

SK

10 %

20 %


Słowenia

SI

9,5 %

22 %

Szwecja

SE

6 %, 12 %

25 %

Krajem członkowskim zgłaszającym najniższą stawkę VAT równą 17% zwykłej stawki podatku jest Luksemburg. Węgry są krajem członkowskim z najwyższą stawkę VAT równą 27% zwykłej stawki podatku Średnia stawka w UE wynosi około 21%. Aby uzyskać więcej informacji,  

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszymi ekspertami.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal