ASD Group

Uprość swój rozwój międzynarodowy

Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019/span>
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le rembrousement

ASD GroupUslugiZleć składanie deklaracji o wymianie towarów lub INTRASTAT

Zleć składanie deklaracji o wymianie towarów lub INTRASTAT

Definicja deklaracji wymianytowarów/ INTRASTAT

Deklaracja wymiany towarów (DEB/Intrastat) jest obowiązkowa i należy ją składać w Departamencie Ceł. Jest to lista wszystkich transakcji wenątrzwspólnotowych dostaw pomiędzy firmami francuskimi a innymi przedsiebiorstwami z siedzibą w jednym z krajów UE. Termin "Intrastat" jest częściej używany w całej Europie, jednak w niektórych krajach deklaracja ta może nosić inną nazwę, np. we Francji - DEB.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

Wszystko co musisz wiedzieć o DEB/INTRASTAT

Obecnie możesz swobodnie przeprowadzać transakcje handlowe na terenie całej UE bez zbędnych formalności i kontroli granicznych: nie trzeba składać deklaracji celnej. Jednakże, w zależności od rodzaju Twojej działalności, co miesiąc jesy wymagane składanie deklaracji o wymianie towarów (DEB)/Intrastat.

Zawiera ona wszystkie Twoje wewnątrzwspólnotowe operacje. Gdy mówimy o wymianie towarów w ramach Unii Europejskiej , termin "przywóz" oznacza wejście towarów na terytorium innego kraju wspólnoty, a "wywóz" oznacza wysyłkę towaru z Twojego kraju do innego kraju UE. Tak więc deklaracja DEB/Intrastat to deklaracja, która przegrupowuje wszystkie Twoje operacje przywozów i wywozów, których dokonałeś w ramach Unii Europejskiej.

We Francji, deklaracja o wymianie towarów (DEB) jest skomplikowana i musi zawierać wszystkie transakcje wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów pomiędzy Francją a innym krajem członkowskim UE, w szczególności :

 • Towaty objęte akcyzą;
 • Towary wspólnotowe wysyłane do firmy w innym kraju członkowskim UE Jednak, niektóre kategorie towarów podlegaja bardziej złożonym formalnościom (np. alkohol, tytoń, materiały wojenne, lekarstwa) dlatego są wyłączone z deklaracji DEB, to samo tyczy sie handlu z departamentami zamorskimi.

Należy zauważyć, że w pozostałej części Europy (z wyjątkiem Francji) deklaracja Intrastat ma charakter wyłącznie statystyczny. Towarzyszy jej podatkowa deklaracja uzupełniająca w celu kontrolowania handlu wewnątrzwspólnotowego. Celem przypomnienia, deklaracja Intrastat staje się obowiązkiem, jeśli zostają przekroczone ustalone progi, które odpowiadają wielkości sprzedaży lub zakupów wewnątrzwspólnotowych transakcji handlowych.

KLUCZOWE INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA

 • Harmonogram składania deklaracji Intrastat zależy od danego kraju (deklaracje miesięczne, kwartalne, roczne). DEB we Francji składany jest każdego miesiąca.
 • Progi Intrastatu różnią sie od siebie w zależności od kraju.
 • Niedostosowanie się do wymogów sprawozdawczości DEB/Intrastat może spowodować obciążenie karą finansową, we Francji może ona wynieść 1500 € za miesiąc.
 • Przedsiębiorstwa do składania DEB/Intrastat mogą wykorzystać wsparcie zewnętrznych usługodawców, którzy będą zarządzać deklaracjami w ich imieniu.
Wyszukiwania powiązane z Deklaracją wymiany towarów / Intrastat

Import, odwrotny podatek VAT, wewnątrzwspólnotowy numer VAT, terytorialność, ogólny kod podatkowy, płatność VAT, państwo UE, wywóz, podatek od wartości dodanej, opodatkowany, zwolnienie, świadczenie usług, zwolniony, państwa członkowskie, deklaracja VAT, VAT we Francji, odpowiedzialność, odwrotne obciążenie, należne, przedmiot.

Deklaracja wymiany towarów (DEB) jest wspólnotowym dokumentem celnym mającym na celu poinformowanie francuskich służb celnych o wewnątrzwspólnotowej wymianie towarów w obrębie Unii Europejskiej. DEB umożliwia organom celnym gromadzenie statystyk dotyczących handlu zagranicznego, egzekwowanie przepisów dotyczących podatku VAT i zwalczanie nieuczciwego ruchu.

W przypadku wymiany usług równoważną deklaracją jest Europejska Deklaracja Usług (ESD).

W Unii Europejskiej wykonujesz większość swoich działań handlowych w pełnej swobodzie, jednak musisz co miesiąc wysyłać do urzędów celnych deklarację wymiany towarów (DEB), która wymienia wszystkie twoje wymiany towarów na w całej Europie.

DEB pozwala administracji wykonać dwie z jej misji:

 1. rozwój statystyk handlowych w Europie
 2. zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT w Europie

Deklaracja handlu towarami (DEB) między państwami członkowskimi UE umożliwia zatem wypełnienie tego obowiązku w prosty i unikalny sposób.

Ta formalność nie zwalnia Cię z obowiązku podatku VAT, ponieważ handel wewnątrzwspólnotowy jest rozliczany jako krajowy VAT, powinieneś skontaktować się ze swoim centrum podatkowym.
W jakich przypadkach musisz zdeponować DEB?

Dwa terminy do zapamiętania w handlu UE:

 1. Wprowadzenie: przybycie towarów wspólnotowych na terytorium krajowe
 2. Wysyłka: Wysyłanie towarów z Francji do kraju UE

Jeśli jesteś w jednym z tych dwóch przypadków, musisz złożyć DEB w momencie wprowadzenia:

 1. Dokonałeś wstępu w poprzednim roku kalendarzowym na kwotę równą lub większą niż 460 000 euro
 2. Wprowadziłeś mniej niż 460 000 € w poprzednim roku kalendarzowym, ale przekroczyłeś ten próg w ciągu roku

W ten sam sposób, w przypadku gdy przedsiębiorstwo zostało właśnie utworzone lub jest to pierwsza wymiana towarów z innym państwem członkowskim, należy złożyć oświadczenie o wprowadzeniu do obrotu tylko wtedy, gdy całkowita kwota waszych zgłoszeń sięga 460 000 €.

Jednak w momencie wysyłki musisz złożyć deklarację za pierwszą dostawę wewnątrzwspólnotową, niezależnie od kwoty, i będziesz musiał wypełnić DEB przy dostawie z pierwszego euro.

Co ASD może zrobić dla ciebie?

Outsourcing zarządzania deklaracjami Intrastat oferuje znaczne korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy, a także poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich pracowników.

Biorąc pod uwagę korzyści, jakie może zaoferować Ci outsourcing deklaracji Intrastat , jedyne co Ci pozostaje to wybór zaufanego i odpowiedniego partnera, który wesprze Cię w niezbędnych procesach.

Dzięki doświadczeniu oraz "know-how", które zdobylismy w ponad 20 letniej działalności, możemy obsłużyć wszystkie formalności celne, możemy asystować Ci w niezbędnych procesach w spełnianiu wymogów deklaracyjnych oraz możemy zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo Twoich operacji.

Przygotowanie, weryfikacja

Przygotowanie, weryfikacja oraz wypełnianie DEB/DES oraz Intrastat

Analiza I kontrola

Szcfzegółowa miesięczna analiza i moinitoring wszystkich Twoich operacji i przepływów

Wprowadzanie I weryfikacja

Wprowadzanie i weryfikacja zgodności faktur i nomenklatury celnej

Nomenklatura celna

Wyszukiwanie i weryfikacja nomenklatury celnej

Wsparcie

Wsparcie w trakcie kontroli administracyjnej lub celnej

Szkolenia

Organizacja specyficznych szkoleń w przetwarzaniu DEB/DES, idealne dla Twoich pracownikow
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询