Kategorie
Wszystkie kraje

Umowa o partnerstwie gospodarczym Japonia – Polska – Unia Europejska

Umowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Japonią a Polską (link w jęz. francuskim), opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L330 z 27/12/2018, która weszła w życie 01/02/2019, przynosi korzyści zarówno importerom japońskim jak i polskim w postaci obniżonych opłat celnych od 15 do 0%.

Kategorie
Kanada Stany Zjednoczone Wszystkie kraje

Reprezentacja społeczna i lokalne rozwiązania płacowe w USA i Kanadzi

Reprezentacja społeczna pozwala firmie na outsourcing zarządzania zasobami ludzkimi pracownika zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie. Jeśli Twoja firma wysyła pracownika do Stanów Zjednoczonych lub do Kanady w celu wykonania zlecenia pracy trwającego dłużej niż 90 dni, zdecydowanie zaleca się delegowanie takich pracowników.

Kategorie
Kanada Stany Zjednoczone Wszystkie kraje

Reprezentacja społeczna i lokalne rozwiązania płacowe w USA i Kanadzi

Reprezentacja społeczna pozwala firmie na outsourcing zarządzania zasobami ludzkimi pracownika zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie. Jeśli Twoja firma wysyła pracownika do Stanów Zjednoczonych lub do Kanady w celu wykonania zlecenia pracy trwającego dłużej niż 90 dni, zdecydowanie zaleca się delegowanie takich pracowników.

Kategorie
Stany Zjednoczone Wszystkie kraje

Reprezentacja podatkowa w USA: NRI i Nexus

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, amerykański system podatkowy może być trudny do zrozumienia. Tutaj znajdziesz kilka elementów pozwalających zrozumieć specyfikę podatku od sprzedaży.

Kategorie
Kanada Wszystkie kraje

Reprezentacja podatkowa / NRI w Kanadzie

Reprezentacja podatkowa w Kanadzie, znana pod nazwą NRI (Non Resident Importer) dotyczy firmy mającej siedzibę w kraju trzecim i pragnącej realizować import, na przykład w zakresie handlu internetowego. 

Kategorie
Wszystkie kraje

VAT i HANDEL ELEKTRONICZNY: nigdy nie jest za późno na uregulowanie sytuacji!

Dzięki ciągłemu pojawianiu się oraz pomnażaniu tzw. MarketPlaces sprzedaż internetowa staje się coraz łatwiejsza. Jednak przepisy dotyczące VAT, którym podlegają podmioty handlu elektronicznego, pozostają bardzo złożone: zastosowanie lub brak zastosowania systemu sprzedaży na odległość, ocena progów, metody fakturowania, obowiązki związane z deklaracją handlu towarami itp. Istnieje wiele przedsiębiorstw, które nagle, w dobrej wierze, czasem nawet […]

Kategorie
Wszystkie kraje

Stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

W załączeniu stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Należy pamiętać, że stawki te mogą ulec zmianie w trakcie roku.

Kategorie
Wszystkie kraje

Delegowanie pracowników w sektorach imprez

Pracodawca może wysłać na ograniczony czas co najmniej jednego pracownika do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Poznaj obowiązki pracownika sektora imprez.

Kategorie
Wszystkie kraje

Wszystko w jednym miejscu: unikatowy portal dotyczący podatku VAT

Dotychczasowe, 25-letnie ustalenia wkrótce ustąpią pola istotnym zmianom dotyczącym podatku VAT. 25 maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję technicznych poprawek uzupełniających niedawną propozycję reformy, której celem jest uodpornienie systemu VAT w Unii Europejskiej na oszustwa.

Kategorie
Wszystkie kraje

Komisja Europejska zachęca spółki do przygotowania się na „twardy brexit”.

11 września 2018 Komisja Europejska wydała obwieszczenie, w którym stwierdza, że ze względu na wiele niepewności dotyczących zawartości ostatecznego porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczącego opuszczenia jej struktur firmy muszą rozważyć możliwość, że z dniem 30 marca 2019 r. Wielka Brytania stanie się państwem trzecim względem unijnych zasad dotyczących podatku VAT oraz przepisów […]