Wielka Brytania: Koniec okresu przejściowego dla eksporterów z UE Więcej informacji (w języku angielskim)
Szukaj
Close this search box.

ASD GROUP > STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA > PRZEDSTAWICIEL RODO

Przedstawiciel RODO: zleć zarządzanie swoimi sprawami związanymi z RODO

Czym jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to europejskie rozporządzenie, które weszło w życie 25 maja 2018 r. Ponieważ chodzi o rozporządzenie, ma ono zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE, bez konieczności transpozycji do ustawodawstwa krajowego.

RODO zawiera zbiór zasad mających na celu ochronę danych osobowych osób fizycznych na terytorium UE. Rozporządzenie to można uznać za najsurowszą na świecie regulację dotyczącą ochrony danych. Jego wdrożenie doprowadziło do ujednolicenia praw i wolności w zakresie ochrony danych osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Czym są dane osobowe?

RODO interpretuje termin „dane osobowe” w bardzo szerokim znaczeniu i są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej:

Kogo dotyczy RODO?

Może dotyczyć każdego podmiotu publicznego lub prywatnego, o ile przetwarza on dane osobowe i wrażliwe, niezależnie od swojej wielkości, kraju siedziby i rodzaju działalności.

Rozporządzenie to ma bowiem zastosowanie do każdej organizacji mającej siedzibę w Unii Europejskiej i przetwarzającej dane osobowe, nawet jeśli dane osobowe dotyczą osób spoza UE.

Ponadto organizacje spoza Europy, których działalność ukierunkowana jest na klientów europejskich, również podlegają RODO.

Należy również pamiętać, że RODO ma także zastosowanie do podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe w imieniu innych struktur.

Przykłady:

01

Francuska winiarnia sprzedająca całą swoją produkcję klientom z Ameryki Północnej musi spełniać wymogi RODO.

02

Podobnie przedsiębiorstwo zajmujące się handlem elektronicznym z siedzibą w Turcji, które sprzedaje w Niemczech produkty wyprodukowane w Chinach na swojej niemieckojęzycznej stronie internetowej, również musi przestrzegać RODO.

Jakie kary i grzywny przewidziano?

Nieprzestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będzie skutkowało nałożeniem grzywien w wysokości do 20 mln euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa, jeżeli kwota odpowiadająca 4% przekracza 20 mln euro.

UWAGA: choć grzywny te są wysokie, nie oznacza to, że dotyczą wyłącznie dużych struktur. Kwotygrzywien nałożonych na mocy RODO (link w języku angielskim) są w większości przypadków niższe dla mniejszych struktur, takich jak MŚP, samorządy lub strony internetowe zajmujące się sprzedażą internetową.

A co z Wielką Brytanią?

Ponieważ Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 stycznia 2021 r., z technicznego punktu widzenia nie podlega już przepisom obowiązującym w UE. Jednakże obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności są jak dotąd identyczne z przepisami europejskiego RODO. W Wielkiej Brytanii obowiązuje UK GDPR (General Data Protection Regulation) będący odpowiednikiem europejskiego RODO.

Sytuacja ta może się jednak zmienić w ciągu najbliższych kilku lat. Będziemy informować Cię na bieżąco o wszelkich zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Dlaczego należy wyznaczyć przedstawiciela do zarządzania kwestiami związanymi z RODO?

Wyznaczenie przedstawiciela to obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Chociaż istnieją pewne wyjątki, przedsiębiorstwa mające siedzibę poza UE muszą bezwzględnie przestrzegać tego obowiązku.

Przedstawiciel RODO działa w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stanowi on ważny atut dla zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

01

W Unii Europejskiej:

Jeśli musisz wyznaczyć europejskiego przedstawiciela RODO, należy ustanowić go tylko w jednym państwie UE. RODO ma bowiem jednolite zastosowanie w całej Unii Europejskiej. Dlatego też, jeśli wyznaczysz przedstawiciela w jednym z 27 państw członkowskich UE, jego zakres działania będzie obejmował całą Unię. Możesz zatem wyznaczyć przedstawiciela w wybranym przez siebie państwie.

02

W Wielkiej Brytanii:

Ponieważ Wielka Brytania nie należy już do UE, jeśli prowadzisz działalność związaną z przetwarzaniem danych osobowych, musisz wyznaczyć tam przedstawiciela RODO i zachować zgodność z przepisami brytyjskimi.

Gdzie mianować przedstawiciela RODO?

Wybierz ASD Group dla celów przedstawicielstwa RODO

EU RODO ilustracja

Poprzez swoją sieć agencji i partnerów ASD Group skontaktuje Cię ze specjalistami ds. RODO, którzy zajmą się Twoimi potrzebami w zakresie przedstawicielstwa i pomogą Ci w zapewnieniu zgodności.

Naszymi partnerami są:

Współpraca z tymi wybranymi partnerami zapewni Ci wiele korzyści. Nasz partner w swoich umowach uwzględnia następujące usługi:

Zalety ASD: dlaczego warto wybrać ASD?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach?
Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą Ci niezwłocznie.
Mini contact
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.