Akcyza dotycząca zdalnej sprzedaży napojów alkoholowych - ASD

Uprość swój rozwój międzynarodowy

Być powołani przez eksperta

Contact Top Bar PL
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GROUP > NASZE USŁUGI > Akcyza dotycząca zdalnej sprzedaży napojów alkoholowych

Akcyza dotycząca zdalnej sprzedaży napojów alkoholowych

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

JAK ASD MOŻE CI POMÓC?

W celu ułatwienia procedur administracyjnych związanych z podatkiem akcyzowym ASD Group załatwia wszelkie formalności celne związane ze sprzedażą napojów alkoholowych na odległość oraz pomaga w składaniu deklaracji i długoterminowych działaniach.

  • Analiza i kontrolaComiesięczna szczegółowa analiza i kontrola wszystkich Twoich przepływów rozliczeniowych
  • Wprowadzanie i sprawdzanieWprowadzanie i sprawdzanie zgodności faktur i nomenklatur celnych
  • Nomenklatury celneWyszukiwanie i weryfikacja nomenklatur celnych
  • WsparcieWsparcie podczas kontroli administracyjnej lub celnej

ZDALNA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zdalna sprzedaż napojów alkoholowych objęta jest podatkiem VAT i akcyzą. Akcyza to podatek pośredni od konsumpcji niektórych produktów, w tym alkoholu i napojów alkoholowych. Oblicza się ją, stosując taryfę według rodzaju napoju.

SPRZEDAJESZ OSOBOM PRYWATNYM WE FRANCJI NAPOJE ALKOHOLOWE POCHODZĄCE Z INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE?

VAT

VAT od sprzedaży na rzecz osób prywatnych we Francji jest zawsze należny we Francji, i to od pierwszego euro. W związku z tym sprzedawca musi obowiązkowo posiadać numer VAT we Francji i niezależnie od kwoty jego sprzedaży we Francji.

Jeśli sprzedawca ma siedzibę poza Unią Europejską, jest zobowiązany do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego we Francji.

Jeśli sprzedawca ma siedzibę w kraju członkowskim UE, może wyznaczyć przedstawiciela podatkowego we Francji.

Akcyza

W przeciwieństwie do podatku VAT akcyza od sprzedaży na rzecz osób prywatnych jest zawsze należna we Francji, od kwoty 1 euro.

Zagraniczni sprzedawcy (w tym sprzedawcy mający siedzibę w państwie członkowskim UE) muszą wyznaczyć przedstawiciela podatkowego we Francji.

Towary muszą być sprzedawane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), na którym znajduje się numer wydany przez francuskie służby celne. Numer ten stanowi potwierdzenie, że akcyza została wpłacona na rzecz francuskich służb celnych.

Kluczowe informacje do zapamiętania

  • Akcyza od sprzedaży na rzecz osób prywatnych jest zawsze należna we Francji, od kwoty 1 euro.
  • Zagraniczni sprzedawcy (w tym sprzedawcy mający siedzibę w państwie członkowskim UE) muszą wyznaczyć przedstawiciela podatkowego we Francji.
  • Akcyza płacona jest na rzecz francuskich służb celnych przed wysłaniem towarów z państwa członkowskiego.
bouteilles-de-vin
Form service

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach ?
Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą Ci jak najszybciej.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Contactez nos experts