Przedstawicielstwo podatkowe w Niemczech

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W NIEMCZECH > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W NIEMCZECH Przedstawicielstwo podatkowe w Niemczech Potrzebuję pomocy? W Niemczech nie istnieje instytucja przedstawicielstwa podatkowego. Podmioty mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej są objęci tymi samymi zasadami co przedsiębiorcy unijni i w związku z tym nie mają ani obowiązku, ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego. […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Niemczech

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W NIEMCZECH > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W NIEMCZECH Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Niemczech Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Niemczech? Posiadanie numeru VAT w Niemczech jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Niemczech, mianowicie: Import do Niemczech […]

Intrastat w Niemczech

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W NIEMCZECH > INTRASTAT W NIEMCZECH Intrastat w Niemczech Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]