Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Grecji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W GRECJI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W GRECJI Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Grecji Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Grecji transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Grecji towarów pochodzących […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Grecji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W GRECJI > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W GRECJI Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Grecji Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Grecji? Posiadanie numeru VAT w Grecji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Grecji, mianowicie: Import do Grecji […]

Intrastat w Grecji

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W GRECJI > INTRASTAT W GRECJI Intrastat w Grecji Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]