Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Węgrzech

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W WĘGRZECH > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W WĘGRZECH Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Węgrzech Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują na Węgrzech transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Węgier towarów pochodzących […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego na Węgrzech

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA WĘGRZECH > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY NA WĘGRZECH Ustanawianie pełnomocnika podatkowego na Węgrzech Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT na Węgrzech? Posiadanie numeru VAT na Węgrzech jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT na Węgrzech, mianowicie: Import do Węgrzech […]