Przedstawicielstwo podatkowe na Łotwie

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA ŁOTWIE > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE NA ŁOTWIE Przedstawicielstwo podatkowe na Łotwie Potrzebuję pomocy? Na Łotwie nie istnieje instytucja przedstawicielstwa podatkowego. Podmioty mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej są objęci tymi samymi zasadami co przedsiębiorcy unijni i w związku z tym nie mają ani obowiązku, ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego. […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego na Łotwie

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA ŁOTWIE > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY NA ŁOTWIE Ustanawianie pełnomocnika podatkowego na Łotwie Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT na Łotwie? Posiadanie numeru VAT na Łotwie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT na Łotwie, mianowicie: Import do Łotwie […]