Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Litwie

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA LITWIE > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE NA LITWIE Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Litwie Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują na Litwie transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Litwy towarów pochodzących […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego na Litwie

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA LITWIE > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY NA LITWIE Ustanawianie pełnomocnika podatkowego na Litwie Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT na Litwie? Posiadanie numeru VAT na Litwie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT na Litwie, mianowicie: Import do Litwie […]