Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Polsce

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W POLSCE > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W POLSCE Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Polsce Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Polsce transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Polski towarów pochodzących […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Polsce

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W POLSCE > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W POLSCE Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Polsce Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Polsce? Posiadanie numeru VAT w Polsce jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Polsce, mianowicie: Import do Polsce […]