Przedstawicielstwo podatkowe w Czechach

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W CZECHACH > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W CZECHACH Przedstawicielstwo podatkowe w Czechach Potrzebuję pomocy? W Czechach nie istnieje instytucja przedstawicielstwa podatkowego. Podmioty mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej są objęci tymi samymi zasadami co przedsiębiorcy unijni i w związku z tym nie mają ani obowiązku, ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Podmiot […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Czechach

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W CZECHACH > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W CZECHACH Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Czechach Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Czechach? Posiadanie numeru VAT w Czechach jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Czechach, mianowicie: Import do Czechach […]

Intrastat w Czechach

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W CZECHACH > INTRASTAT W CZECHACH Intrastat w Czechach Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]