Przedstawicielstwo Podatkowe w Słowenii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W SŁOWENII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE NA SŁOWACJI Przedstawicielstwo Podatkowe w Słowenii Potrzebuję pomocy? W Słowenii nie istnieje instytucja przedstawicielstwa podatkowego. Podmioty mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej są objęci tymi samymi zasadami co przedsiębiorcy unijni i w związku z tym nie mają ani obowiązku, ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Podmiot […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Słowenii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W SŁOWENII > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W SŁOWENII Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Słowenii Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Słowenii? Posiadanie numeru VAT w Słowenii jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Słowenii, mianowicie: Import do Słowenii […]

Intrastat w Słowenii

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W SŁOWENII > INTRASTAT W SŁOWENII Intrastat w Słowenii Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]