Wielka Brytania: Koniec okresu przejściowego dla eksporterów z UE Więcej informacji (w języku angielskim)
Szukaj
Close this search box.

ASD GROUPNASZE USŁUGI NA SŁOWACJI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE NA SŁOWACJI

Przedstawicielstwo podatkowe na Słowacji

Na Słowacji nie istnieje instytucja przedstawicielstwa podatkowego. Podmioty mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej są objęci tymi samymi zasadami co przedsiębiorcy unijni i w związku z tym nie mają ani obowiązku, ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Podmiot z kraju trzeciego może jednak ustanowić pełnomocnika podatkowego, który będzie działał w jego imieniu i na jego rzecz. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Pełnomocnik podatkowy na Słowacji.

 

Jaka jest różnica pomiędzy przedstawicielem podatkowym a pełnomocnikiem podatkowym?

Przedstawiciel podatkowy oraz pełnomocnik podatkowy mają tę samą misję polegającą na dopełnieniu w imieniu swojego klienta wszystkich formalności i obowiązków w zakresie VAT: rejestracja dla potrzeb VAT, składanie deklaracji VAT, składanie oraz obsługa wniosków o zwrot, kontakt z urzędami skarbowymi, reprezentowanie podczas kontroli.

Podstawowa różnica pomiędzy przedstawicielem podatkowym a pełnomocnikiem podatkowym dotyczy odpowiedzialności. W odróżnieniu od pełnomocnika podatkowego przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe reprezentowanego podatnika. To oznacza, że w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy urząd skarbowy może egzekwować należność bezpośrednio od przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel podatkowy stanowi więc zabezpieczenie finansowe dla urzędu skarbowego.

Gwarancja ta jest jednak zbędna, jeśli państwo, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność podlagającą opodatkowaniu VAT oraz kraj jego siedziby zawarły umowę o współpracy w zakresie odzyskiwania zaległości podatkowych. W takiej sytuacji krajowy urząd skarbowy może wnioskować o udzielenie pomocy przez urząd skarbowy z kraju siedziby w zakresie odzyskania należności od przedsiębiorcy. Z tego powodu przedsiębiorcy unijni są zwolnieni z obowiązku wyznaczania przedstawiciela podatkowego w innym państwie członkowskim. Państwa członkowskie są bowiem zobowiązane do wzajemnej pomocy w sprawach podatkowych.

Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, ponieważ dyrektywa 2006/112/CE pozostawia wybór państwom członkowskim w zakresie nakładania na przedsiębiorstwa obowiązku wyznaczania przedstawiciela podatkowego. O ile większość państw członkowskich nakłada taki obowiązek, o tyle są też takie, jak Słowacja, które z niego zwalniają bez względu na to czy funkcjonuje umowa międzynarodowa o współpracy w zakresie odzyskiwania zaległości podatkowych.

Jakie są zalety pełnomocnictwa podatkowego?

Chociaż instytucja przedstawiciela podatkowego nie funkcjonuje na Słowacji, przedsiębiorstwa unijne zobowiązane do zarejestrowania się dla potrzeb VAT w tym kraju mają możliwość wyznaczenia pełnomocnika podatkowego, który wypełni w ich imieniu wszystkie obowiązki podatkowe w zakresie VAT na Słowacji: uzyskanie numeru VAT, składanie deklaracji VAT, składanie wniosków o zwrot.

VAT wewnątrzwspólnotowy stanowi trudną materię podlegającą nieustannym zmianom i wymagającą szczegółowej i specjalistycznej wiedzy. Popełnione błędy mogą się wiązać z poważnymi konsekwencjami finansowymi: kontrole podatkowe, utrata prawa do zwrotu VAT, zakwestionowanie zwolnienia z opodatkowania, dodatkowe zobowiązania podatkowe, sankcje, odsetki itd.

Z tej przyczyny powołanie wyspecjalizowanego pełnomocnika podatkowego w zakresie słowackiego VAT jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji z punktu widzenia VAT na Słowacji.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach?
Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą Ci jak najszybciej.
Mini contact
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.