Uprość swój rozwój międzynarodowy

Być powołani przez eksperta

Contact Top Bar PL
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupJak uzyskać wewnątrzwspólnotowy numer nip?

Jak uzyskać wewnątrzwspólnotowy numer nip?

CZYM JEST WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY NUMER NIP?

Wewnątrzwspólnotowy numer NIP (numer identyfikacyjny płatnika podatku VAT) jest indywidualnym numerem, dzięki któremu przedsiębiorstwa pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej lub spoza UE mogą być identyfikowane jako podmiot. Identyfikacja przedsiębiorstw za pomocą wewnątrzwspólnotowego numeru NIP jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego VAT oraz systemu statystyki handlu zagranicznego narzuconego przez UE, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwom składanie deklaracji Intrastat / DEB oraz deklarowanie i dokonywanie płatności VAT w państwach członkowskich.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

JAK UZYSKAĆ WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY NUMER NIP?

W przypadku przedsiębiorstw z UE lub spoza UE, które chcą dokonywać transakcji podlegających opodatkowaniu w państwie członkowskim UE bez stałej siedziby zakładu, konieczne jest uzyskanie wewnątrzwspólnotowego numeru NIP w tym państwie członkowskim. Bez tego numeru niemożliwe jest prowadzenie działalności.

Uzyskanie wewnątrzwspólnotowego numeru NIP wymaga złożenia kompletnej dokumentacji w zagranicznych organach podatkowych. Procedura, która jest prowadzona w języku danego kraju, może okazać się długa i złożona.

Aby uprościć i przyspieszyć proces rejestracji, przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE mają możliwość ustanowienia ASD Group swoim pełnomocnikiem podatkowym. Spółki mające siedzibę poza UE są prawnie zobowiązane do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego, takiego jak ASD Group w celu przeprowadzenia procesu rejestracji w ich imieniu.

 

JEDNO OKIENKO DLA WSZYSTKICH TWOICH NUMERÓW WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

Dzięki obecności we wszystkich państwach członkowskich UE ASD Group pomoże Ci w uzyskaniu wewnątrzwspólnotowego numeru NIP w dowolnym państwie, w którym będziesz go potrzebował.

ASD Group działa jako jeden podmiot zarządzający wszystkimi Twoimi sprawami podatkowymi oraz główny pośrednik w stosunkach z lokalnymi organami podatkowymi.

CO ASD GROUP MOŻE ZROBIĆ DLA CIEBIE?

Jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik podatkowy we wszystkich państwach członkowskich UE ASD Group może wykonywać następujące czynności:

Uzyskanie numeru NIP

Złożenie dokumentacji rejestrowej w celu uzyskania numeru NIP

Analiza i kontrola

Sprawdzenie i przetworzenie dokumentów podatkowych (faktury, dokumenty celne i transportowe itp.)

 

Składanie deklaracji VAT

Składanie deklaracji VAT i opłacanie VAT w Twoim imieniu

Zwrot VAT

Składanie i zarządzanie wnioskami o zwrot VAT

Pomoc

Wsparcie podczas kontroli podatkowej

Zmiany w przepisach

Informowanie o zmianach w europejskich i lokalnych przepisach podatkowych