Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupKак да получим вътреобщностен ддс номер?

Kак да получим вътреобщностен ддс номер?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪТРЕОБЩНОСТНИЯТ ДДС НОМЕР?

Вътреобщностният ДДС номер е индивидуален номер, който позволява на дружества от една държава-членка на Европейския съюз или извън ЕС да бъдат идентифицирани като оператор. Идентифицирането на дружествата чрез вътреобщностен ДДС номер е от съществено значение за правилното функциониране на системата за ДДС и за статистика за външната търговия, наложена от ЕС, тъй като позволява на дружествата да подават декларации Интрастат/Декларацията за обмен на стоки (DEB) и да декларират и/или плащат ДДС в държавите-членки.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

КАК ДА ПОЛУЧИМ ВЪТРЕОБЩНОСТЕН ДДС НОМЕР?

Ако сте дружество от ЕС или извън ЕС и желаете да извършвате облагаеми сделки в държава-членка на ЕС, без да се налага да сте постоянно установени там, задължително трябва да получите вътреобщностен ДДС номер в тази държава-членка. Без този номер няма да можете да упражнявате дейността си.

Получаването на вътреобщностен ДДС номер изисква подаване на пълна документация до чуждестранната данъчна администрация. Процедурата, която се провежда на езика на страната, може да бъде дълга и сложна.

За да се опрости и ускори процесът на регистрация, дружествата, установени в ЕС, имат възможност да изберат ASD Group за данъчен пълномощник. Дружествата, установени извън ЕС, са правно задължени да назначат данъчен представител като ASD Group, който да извърши процеса на регистрация от тяхно име.

.

 

 

ЕДИН ПОСРЕДНИК ЗА ВСИЧКИ ВАШИ ВЪТРЕОБЩНОСТНИ НОМЕРА

Благодарение на присъствието си във всички държави-членки на ЕС, ASD Group Ви дава възможност да получите вътреобщностен ДДС номер независимо от държавата, за която Ви е необходим.

ASD Group е незаменим партньор, който отговаря за управлението на всички Ваши чуждестранни ДДС номера и привилегирован посредник за връзка с местните данъчни администрации.

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ASD GROUP ЗА ВАС

Като Ваш представител или данъчен пълномощник във всички държави-членки на ЕС, ASD Group отговаря за:

Получаване на ДДС номер

Депозиране на документация за регистрация за получаване на ДДС номер

Анализ и контрол

Проверка и обработка на данъчните Ви документи (фактури, митнически и транспортни документи и др.)

 

Подаване на декларации по ДДС

Подаване на декларация по ДДС и заплащане на ДДС вместо Вас

Възстановяване на ДДС

Депозиране и управляване на заявките Ви за възстановяване на ДДС

Съдействие

Съдействие при данъчна проверка

Новости в нормативните разпоредби

Информираме Ви за новостите в европейските и местните данъчни разпоредби