Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Belgii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W BELGII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W BELGII Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Belgii Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Belgii transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Belgii towarów pochodzących […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Belgii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W BELGII > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W BELGII Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Belgii Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Belgii? Posiadanie numeru VAT w Belgii jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Belgii, mianowicie: Import do Belgii […]

Intrastat w Belgii

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W BELGII > INTRASTAT W BELGII Intrastat w Belgii Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]