Przedstawicielstwo podatkowe w Irlandii

ASD GROUP >  NASZE USŁUGI W IRLANDII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W IRLANDII Przedstawicielstwo podatkowe w Irlandii Potrzebuję pomocy? W Irlandii nie istnieje instytucja przedstawicielstwa podatkowego. Podmioty mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej są objęci tymi samymi zasadami co przedsiębiorcy unijni i w związku z tym nie mają ani obowiązku, ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Podmiot […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Irlandii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W IRLANDII > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W IRLANDII Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Irlandii Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Irlandii? Posiadanie numeru VAT w Irlandii jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Irlandii, mianowicie: Import do Irlandii […]