Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Portugalii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W PORTUGALII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W PORTUGALII Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Portugalii Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Portugalii transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Portugalii towarów pochodzących […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Portugalii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W PORTUGALII > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W PORTUGALII Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Portugalii Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Portugalii? Posiadanie numeru VAT w Portugalii jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Portugalii, mianowicie: Import do Portugalii […]

Intrastat w Portugalii

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W PORTUGALII > INTRASTAT W PORTUGALII Intrastat w Portugalii Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]