Prowadzenie księgowości: rozwój w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

ASD GROUP > PODATKI > PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI Prowadzenie księgowości: rozwój w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Potrzebujesz pomocy? Dlaczego warto zlecić prowadzenie księgowości zewnętrznej firmie? Prowadzenie księgowości umożliwia rejestrowanie wszystkich informacji finansowych firmy (wydatki, dochody, inwentaryzacja i monitorowanie zapasów, itp.). Jest to narzędzie niezbędne do prawidłowego działania firmy. Księgowość pomaga również w zapewnieniu zgodności firmy z obowiązującymi […]

Dropshipping i tworzenie marki: rozwiń swój biznes sprzedaży na odległość e-commerce

ASD GROUP > PODATKI > DROPSHIPPING I TWORZENIE MARKI Dropshipping i tworzenie marki: rozwiń swój biznes sprzedaży na odległość e-commerce Potrzebujesz pomocy? Na czym polega dropshipping? Dropshipping (sprzedaż bezpośrednia) jest działalnością specjalizującą się w sprzedaży produktów online (sprzedaż na odległość i e-commerce). Dropshipping łączy trzy podmioty: Dostawca (lub hurtownik) oferuje swoje produkty sprzedawcy. Sprzedawca (lub […]

Zakładanie spółki: rozpoczęcie działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH > UTWORZENIE SPÓŁKI   Zakładanie spółki: rozpocznijdziałalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Potrzebujesz pomocy? Na czym polega zakładanie spółki? Założenie spółki obejmuje wszystkie kroki i procedury, które są niezbędne i wymagane do rozpoczęcia działalności w danym kraju, od pierwszego szkicu projektu do uzyskania numeru rejestracyjnego. Stworzenie własnej […]

Okazjonalny przedstawiciel podatkowy we Francji – procedura celna 42

ASD GROUP > PODATKI > OKAZJONALNY PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY Okazjonalny przedstawiciel podatkowy we Francji – procedura celna 42 Potrzebujesz pomocy? Kto musi skorzystać z usług okazjonalnego przedstawiciela podatkowego we Francji? Co do zasady, przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE, które prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu VAT na terytorium Francji, muszą zarejestrować się we Francji do celów podatku VAT. […]

Zwrot VAT – 13 dyrektywa

ASD GROUP > PODATKI > ZWROT VAT – 13 DYREKTYWA Zwrot VAT przedsiębiorcom spoza UE – 13 dyrektywa Potrzebuję pomocy? W jaki sposób przedsiębiorcy mający siedzibę poza Unią Europejską mogą odzyskać VAT zapłacony w UE Przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w Unii Europejskiej Przedsiębiorstwa z siedzibą poza Unią Europejską mają takie […]

ASD Kyanite

ASD GROUP > PODATKI > ASD KYANITE ASD Kyanite: zarządzaj łatwo swoją dokumentacją transportową Potrzebuję pomocy? Dostęp do ASD Kyanite W jaki sposób ASD Kyanite może Ci pomóc Zdajemy sobie sprawę, że handel jest sercem biznesu, jednak sprawy administracyjne są dla niego ogromnym wyzwaniem i dlatego ASD zawsze dąży do ich upraszczania. Zdajemy sobie też sprawę […]

Przedstawiciel podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości

ASD GROUP > PODATKI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE DO SPRAW OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI Przedstawiciel podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości: powierz nam deklarację dotyczącą zysków kapitałowych z nieruchomości Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich osób mających miejsce zamieszkania poza Unią Europejską zamierzających sprzedać nieruchomość położoną we […]

Reforma VAT dotycząca e-handlu i sprzedaży na odległość w 2021 r.

ASD GROUP > PODATKOWY > REFORMA VAT DOTYCZĄCA E-HANDLU I SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ W 2021 R. Reforma VAT dotycząca e-handlu i sprzedaży na odległość w 2021 r. Potrzebujesz pomocy? Z dniem 1 lipca 2021 r. dogłębnej zmianie ulegną przepisy dotyczące VAT w zakresie sprzedaży na odległość, a ogólniej e-handlu w układzie B2C. Przyjęty przez Radę […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Szwecji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W SZWECJI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W SZWECJI Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Szwecji Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Szwecji transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Szwecji towarów pochodzących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Rumunii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W RUMUNII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W RUMUNII Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Rumunii Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Rumunii transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Rumunii towarów pochodzących […]