Czym jest ogólny podatek od działalności zanieszczyszczającej (TGAP)? | ASD

Uprość swój rozwój międzynarodowy

 • Strona główna
 • Czym jest ogólny podatek od działalności zanieszczyszczającej (TGAP)?

ASD GROUP > NASZE USŁUGI > Czym jest ogólny podatek od działalności zanieszczyszczającej (TGAP)?

Czym jest ogólny podatek od działalności zanieszczyszczającej (TGAP)?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

CO ASD GROUP MOŻE ZROBIĆ DLA CIEBIE

ASD Group pracuje z firmami, które zobligowane są do płaacenia podatku TGAP oraz towarzyszy przy składaniu deklaracji oraz przy płatności. Jest to kompleksowa usługa oferowana, aby zapewnić klientom wypełnianie formalności podatkowych i celnych.

 • Analiza odpowiedzialności podatkowejAnaliza Twojej działalności oraz produktów według ich nomenklatury
 • Przygotowanie dokumentacjiObsługa dokumentacji w celu przygotowania deklaracji tgap
 • Składanie deklaracji TGAPZłożenie deklaracji TGAP służbom celnym
 • Respektowanie terminówPrzypomnienie o zapłacie podatku
 • WsparciePomoc w razie kontroli służb celnych i działań następczych w związku z deklaracjami
 • Przedstawiciel zagranicznych firmPrzedstawiciel firm nie mających siedziby we Francji

DEFINICJA PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI ZANIECZYSZCZAJĄCEJ ŚRODOWISKO

Podatek od działalności zanieczyszczającej środowisko jest obowiązkowy dla firm, których aktywność lub produkty zanieczyszczają środowisko: odpady, emisje zanieczyszczeń, oleje, preparaty smarujące, detergenty, materiały ekstrakcyjne, itd.

KOGO DOTYCZY TGAP?

Podatek od działalności zanieczyszczającej środowisko dotyczy wszystkie firmy prowadzące działalność uznawaną za zanieczyszczającą taką jak:

 • Przechowywanie, obróbka cieplna (spalanie) lub przenoszenie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • Przechowywanie, obróbka cieplna, przekazywanie lub jakakolwiek inna obróbka odpadów niebezpiecznych, w przypadku gdy instalacja nie jest wykorzystywana wyłącznie do odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo;
 • Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, dostawa lub użycie po raz pierwszy smarów, które mogą wytwarzać zużyte oleje;
 • Stosowanie olejów smarowych i smarów do produkcji zużytych olejów, których emisja do środowiska naturalnego jest zabroniona;
 • Stosowanie zużytych olejów i preparatów smarowych (dwusuwowe oleje silnikowe, smary stosowane w systemach otwartych itp.);
 • Dostawa lub użycie po raz pierwszy niektórych preparatów do prania (w tym pomocniczych preparatów do prania) lub zmiękczaczy tkanin

Kto jest odpowiedzialny za TGAP ?

Firma produkująca, importująca lub wprowadzająca produkty zanieczyszczające jest zobowiązana płacić TGAP we Francji. TGAP jest pobierany przez urząd celny. Podatkowi podlegają także ci producenci i importerzy, którzy po raz pierwszy wprowadzają tego typu materiały do użytku we Francji, a także osoby fizyczne/prawne, które dokonują zakupów wewnątrzwspólnotowych. Podatek wyliczany jest na podstawie stawek ustalonych dla każdego elementu TGAP. Ta stawka zmienia się co roku. Podstawa opodatkowania jest obliczana na podstawie tonażu odpadów.

UWAGA: zagraniczne firmy zobowiązane do zapłaty TGAP za smary, detergenty i odpady wydobywcze muszą powołać przedstawiciela mającego siedzibę we Francji, którego zadaniem jest załatwienie formalności związanych z deklaracją i zapłaceniem podatku.

PUNKTY DO ZAPAMIĘTANIA

 • Przedsiębiorstwa objęte TGAP muszą prowadzić rejestr wykazujący w szczególności tonaż i rodzaj odpadów, sposób ich przetwarzania…
 • Jeżeli kwota deklaracji jest mniejsza niż 450 euro, podatek nie jest należny.
 • Kary są przewidziane w art. L541-10 Kodeksu ochrony środowiska w przypadku niezłożenia deklaracji TGAP.

Podobne wyszukiwania do wyciągu podatkowego TGAP

Deklaratywny, dodatkowy budżet, podatnicy podatku od redukcji opodatkowaniu, z zakresu, zmiany, systemu podatkowego, podatek od osób prawnych, przyswojone, królewskość, uproszczenie, wzrost, kodeks celny, odliczeniu, prawo finanse, ogólny kod, z zastrzeżeniem, Generalny kodeks podatkowy, zwolniony.

Form service

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach ?
Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą Ci jak najszybciej.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts