Logo-ASD_noir

ASD GROUP > FISCAAL > WAT IS DE ALGEMENE BELASTING OP VERONTREINIGENDE ACTIVITEITEN?

Wat is de algemene belasting op verontreinigende activiteiten?

Ce qu'ASD Group peut faire pour vous

ASD Groep intervenieert bij TGAP-plichtige bedrijven en begeleidt hen bij de indiening van de aangifte en de betaling daarvan. Dit is een volledige service die wordt aangeboden om ervoor te zorgen dat klanten voldoen aan de fiscale en douaneregelgevingen.

01
Analyse van de ontvankelijkheid

Analyse van uw activiteiten en uw producten op basis van de bestaande nomenclatuur

02
Samenstelling van het dossier

Behandeling van het hele dossier om de TGAP-aangifte op te stellen

03
Indiening van de tgap-aangifte

Indiening van de TGAP-aangifte bij de douanediensten

04
Naleving van de uiterste termijnen van termijnbetalingen

Aanmaningen voor de betaling van TGAP-termijnbetalingen

05
Ondersteuning

Ondersteuning in geval van controle door de douanediensten en follow-up van aangiften

06
Vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingen

Vertegenwoordiging van ondernemingen die niet in Frankrijk zijn gevestigd

DEFINITIE VAN DE ALGEMENE BELASTING OP VERONTREINIGENDE ACTIVITEITEN (TGAP)

pollution_vignette_critair

De ‘taxe générale sur les activités polluantes’ [algemene belasting op verontreinigende activiteiten] of TGAP is verschuldigd door bedrijven die zich toeleggen op verontreinigende activiteiten of die verontreinigende producten verkopen: afvalstoffen, vervuilende uitstoot, oliën en smeermiddelen, wasmiddelen, delfstoffen, etc.

Les concernés par la TGAP

De algemene belasting op verontreinigende activiteiten is van invloed op elke onderneming die werkt binnen een activiteit die als vervuilend wordt beschouwd, waaronder:

  • Opslag, warmtebehandeling (verbranding) of overbrenging van ongevaarlijke afvalstoffen
  • Opslag, warmtebehandeling, overbrenging of enige andere verwerking van gevaarlijke afvalstoffen waarbij de installatie niet uitsluitend wordt gebruikt voor de afvalstoffen die de onderneming produceert
  • Uitstoot in de atmosfeer van verontreinigende stoffen, levering of gebruik voor de eerste keer van smeermiddelen die afgewerkte olie kunne produceren
  • Gebruik van oliën en smeermiddelen die afgewerkte olie produceren waarvan lozing in het natuurlijke milieu verboden is
  • Gebruik van oliën en smeermiddelen waarna deze niet kunnen worden hergebruikt (oliën voor tweetaktmotoren, vetten gebruikt in open systemen, etc.)
  • Levering of gebruik voor de eerste keer van bepaalde wasmiddelen (inclusief hulpmiddelen voor reiniging) of wasverzachters

Wie is TGAP-plichtig?

Een onderneming die verontreinigende producten fabriceert, importeert of invoert is TGAP-plichtig in Frankrijk. De TGAP wordt door de douanedienst geïnd. Deze belasting is verschuldigd voor verontreinigende producten bij hun eerste toelating tot het vrije verkeer in Frankrijk door de fabrikant of de importeur, of door een natuurlijke of rechtspersoon die intracommunautaire verwervingen realiseert.

De belasting wordt berekend op grond van het tarief dat is gedefinieerd voor elk TGAP-bestanddeel afzonderlijk. Dit tarief wordt elk jaar aangepast. De grondslag van de belasting wordt berekend op grond van de hoeveelheid afvalstoffen.

Wat u moet weten

pollution_vignette_critair
  • De voor TGAP in aanmerking komende ondernemingen moeten een register bijhouden waarin met name de hoeveelheid en de aard van de afvalstoffen, de verwerkingsmethode daarvan, etc. worden opgenomen.
  • Als het bedrag van de aangifte minder dan EUR 450 bedraagt, is de belasting niet verschuldigd.
  • Er is voorzien in zware sancties in article L541-10 of the Environment Code in geval van verzuim de TGAP aan te geven.

Neem contact op met onze experts

Meer weten over onze aanbiedingen?
Neem contact met ons op en onze experts zullen snel reageren.
Mini contact