Jak firmy zagraniczne będą musiały podchodzić do sprawy podatku u źródła we Francji? - ASD

Uprość swój rozwój międzynarodowy

Być powołani przez eksperta

Contact Top Bar PL
  • Strona główna
  • Jak firmy zagraniczne będą musiały podchodzić do sprawy podatku u źródła we Francji?
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GROUP > NASZE USŁUGI > Jak firmy zagraniczne będą musiały podchodzić do sprawy podatku u źródła we Francji?

Jak firmy zagraniczne będą musiały podchodzić do sprawy podatku u źródła we Francji?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

JAK ASD MOŻE CI POMÓC?

Grupa ASD jako przedstawiciel społeczny i ds. podatków akredytowany przez administrację francuską może zajmować się wszystkimi formalnościami dotyczącymi podatku u źródła.

Pamiętaj o obowiązku uiszczania podatku u źródła i już teraz skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby określić swoje potrzeby i zobowiązania.

WPROWADZENIE PODATKU U ŹRÓDŁA WE FRANCJI

Od 1 stycznia 2019 r. we Francji zacznie obowiązywać podatek u źródła.

Podatek dochodowy pracowników będących rezydentami podatkowymi we Francji będzie potrącany przez pracodawcę bezpośrednio z wynagrodzenia po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne.

Potrącony podatek będzie następnie przekazywany urzędom skarbowym we Francji.

Pracodawca będzie od tego momentu nazywany „poborcą” podatku dochodowego.

POSZERZENIE ROLI PRZEDSTAWICIELA SPOŁECZNEGO

Ten nowy standard poszerza rolę grupy ASD jako przedstawiciela społecznego.

Misją grupy ASD w ramach tej roli jest reprezentowanie firm bez stałej siedziby we Francji.

W wyniku tego grupa ASD od 1 stycznia 2019 r. będzie odpowiadała za wszystkie zobowiązania społeczne we Francji, w tym podatkowe.

Zgodnie z tym zobowiązaniem podatkowym reprezentowane firmy muszą wyznaczyć przedstawiciela ds. podatków lub ustanowić takiego przedstawiciela we Francji. Przedstawiciel musi mieć certyfikat władz fiskalnych tego kraju.

Jednak z obowiązku wyznaczania przedstawiciela ds. podatków są zwolnione następujące firmy:

  • firmy z siedzibą w UE
  • lub państwie Europejskiego Porozumienia Ekonomicznego
  • lub państwie, które podpisało z Francją porozumienie o pomocy administracyjnej mające na celu zwalczanie oszustw i uchylania się od podatków oraz konwencję o wzajemnej pomocy w sprawie windykacji podatków.

Mimo że takie firmy nie muszą wyznaczać przedstawiciela ds. podatków, doradza się, aby wyznaczyły we Francji agenta ds. podatkowych.

KLUCZOWE INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA

  • Podatek u źródła zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. wszystkich pracowników pracujących we Francji, niezależnie od kraju siedziby pracodawcy.
  • Firmy zagraniczne muszą wyznaczyć przedstawiciela społecznego ds. podatków u źródła.
Form service

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach ?
Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą Ci jak najszybciej.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Contactez nos experts