Przedstawicielstwo podatkowe na Słowacji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA SŁOWACJI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE NA SŁOWACJI Przedstawicielstwo podatkowe na Słowacji Potrzebuję pomocy? Na Słowacji nie istnieje instytucja przedstawicielstwa podatkowego. Podmioty mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej są objęci tymi samymi zasadami co przedsiębiorcy unijni i w związku z tym nie mają ani obowiązku, ani możliwości ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Podmiot […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego na Słowacji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA SŁOWACJI > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY NA SŁOWACJI Ustanawianie pełnomocnika podatkowego na Słowacji Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT na Słowacji? Posiadanie numeru VAT na Słowacji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT na Słowacji, mianowicie: Import do Słowacji […]

Intrastat w Słowacji

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W SŁOWACJI > INTRASTAT W SŁOWACJI Intrastat w Słowacji Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]