Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Szwecji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W SZWECJI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W SZWECJI Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Szwecji Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Szwecji transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Szwecji towarów pochodzących […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Szwecji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W SZWECJI > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W SZWECJI Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Szwecji Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Szwecji? Posiadanie numeru VAT w Szwecji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Szwecji, mianowicie: Import do Szwecji […]

Intrastat w Szwecji

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W SZWECJI > INTRASTAT W SZWECJI Intrastat w Szwecji Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]