Vracení švédské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠVÉDSKU > VRACENÍ DPH – DLE TŘINÁCTÉ SMĚRNICE RADY Vracení švédské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady Potřebujete poradit? Jak mohou společnosti usazené mimo Evropskou unii vymáhat švédskou DPH? Na vrácení švédské DPH je nárok Stejně jako evropské společnosti mají i společnosti usazené mimo Evropskou […]

Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností v Švédsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V ŠVÉDSKU > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ V ŠVÉDSKU Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností v Švédsku Potrzebuję pomocy? Kdo by měl jmenovat daňového zástupce? Jmenování daňového zástupce je ze zákona povinné pro všechny subjekty usazené mimo území Evropské Unie, které provádějí obchodní operace zdanitelné v Švédsku, zejména: Dovoz zboží do Švédska ze zemí […]

Jmenování daňového zmocněnce v Švédsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠVÉDSKU > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC VE ŠVÉDSKU Jmenování daňového zmocněnce v Švédsku Potřebujete poradit? Kdo je povinen se registrovat k DPH ve Švédsku? Registrace k DPH ve Švédsku je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Švédsko, které provádějí obchodní operace zdanitelné ve Švédsku, zejména: Dovoz zboží do Švédsko […]

Intrastat ve Švédsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠVÉDSKU > INTRASTAT VE ŠVÉDSKU Intrastat ve Švédsku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]