Jak uzyskać zwrot TICPE?

Uprość swój rozwój międzynarodowy

Request your vat refund 2018 !
Deadline for submission of claims June 30, 2019
You are a company established outside the EU
You made purchases in one of the Member States of the EU!
You are maybe eligible for VAT refund

ASD GroupUslugiJak uzyskać zwrot TICPE ?

Jak uzyskać zwrot TICPE ?

Czym jest podatek TICPE ?

Każde przedsiębiorstwo zlokalizowane w Unii Europejskiej, które wykorzystuje pojazdy transportowe o ładowności ponad 7,5 tony oraz sektorze transportowym może ubiegać się o częściowy zwrot zapłaconego podatku na produkty ropopochodne (TCIPE, dawniej TIPP) na podstawie ich zużycia.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

Dowiedz się jak uzyskać zwort podatku TICPE

Krajowy podatek konsumpcyjny od produktów energetycznych jest podatkiem od produktów ropopochodnych i produktów energetycznych przewidzianym w prawie wspólnotowym przez dyrektywę 2003/96/WE i w prawie francuskim art. 265 kodeksu celnego.

Artykuły 265(f) oraz 265(g) kodeksu celnego umożliwiają uprawnionym przedsiębiorstwom – szczególnie działających w sektorze transportu – do częściowego zwrotu zapłaconego podatku pod pewnymi warunkami.

Czy posiadasz pojazdy drogowe o wadze co najmniej 7,5 tony przeznaczone do transportu towarów? Grupa ASD może zapewnić Ci częściowy zwrot podatku od zużycia paliwa zakupionego we Francji. 

Oto warunki, które należy spełnić:

Kroki w celu złożenia wniosku o zwrot TICPE

Przedsiębiorstwa, które mogą składać wniosek

 • Spółki prywatne i publiczne podlegające prawu handlowemu
 • Przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę na terytorium UE.
 • Pojazd musi być używany wyłącznie do transportu drogowego towarów.
 • Przedsiębiorstwo musi być właścicielem pojazdu lub leasingobiorcą na podstawie umowy najmu lub leasingu zawartej na okres dłuższy niż 2 lata.

Pojazdy objęte zwrotem:

 • pojazd o masie co najmniej 7,5 tony (DMC w dowodzie rejestracyjnym);
 • pojazd zarejestrowany w kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej;
 • pojazd dopuszczony do jazdy po drogach;
 • pojazd przeznaczony do przewozu towarów i w związku z tym wyposażony w sprzęt taki jak wywrotka, przyczepa, platforma, cysterna lub mocowanie na kontener.

Paliwo uprawniające do zwrotu:

 • nabyte i rozliczane we Francji;
 • zużyte w trakcie półrocza, w którym złożono wniosek;
 • do wszelkich przejazdów na

KLUCZOWE INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA

 • Podatek od produktów zanieczyszczających.
 • TICPE zastąpił TIPP w 2011 r.
 • Podatek jest obliczany na podstawie wielkości, a nie ceny.
 • Zwrot jest obliczany na podstawie stawek regionalnych lub zryczałtowanych.
Wyszukiwania związane ze zwrotem podatku TICPE

Uproszczenie Finance Bill, transport publiczny, zmieniająca, zwyczaje, finanse publiczne, transport drogowy, które mają być składowane, podatek środowiskowy, GNR, olej opałowy, ciężki olej opałowy, zebrano, dotyczy 1 stycznia gaz ziemny, olej opałowy, zwolnienie, diesel nie droga, diesel.

Co ASD group może zrobić dla ciebie

Grupa ASD składa wnioski o zwrot kosztów paliwa zakupionego we Francji dla wielu francuskich i zagranicznych firm transportowych i zajmuje się formalnościami od A do Z, zapewniając wsparcie aż do momentu zwrotu podatku.

Respektowanie terminów

Wymagana jest zgodność z formularzami i procedurami adekwatnymi dla TICPE

Weryfikacja dokumentów

Nasze zespoły analizują i sprawdzają wszystkie faktury, aby zapewnić ich zgodność.

Pomoc od A do Z

Interweniujemy na wszystkich etapach aplikacji.
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询