Как да възстановим данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти ticpe (бивш tipp)?

Опростете развитието си в международен план

Request your vat refund 2018 !
Deadline for submission of claims June 30, 2019
You are a company established outside the EU
You made purchases in one of the Member States of the EU!
You are maybe eligible for VAT refund

ASD GroupУслугиКак да възстановим данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти TICPE (бивш TIPP)?

Как да възстановим данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти TICPE (бивш TIPP)?

Дефиниция на вътрешен данък върху консумацията на енергийни продукти

Всички дружества, установени в Европейския съюз, които използват транспортни средства от 7.5 тона или повече в сектора на товарния транспорт, могат да кандидатстват за частично възстановяване на данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти (TICPE, предишен TIPP ), въз основа на тяхното потребление.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

Информираност и възстановяване на данък ticpe

Данъкът върху вътрешното потребление на енергийни продукти е данък върху петролните продукти и енергийните продукти, предвиден в законодателството на Общността чрез Директива 2003/96/ЕО и във френското законодателството чрез член 265 от Митническия кодекс.

Тази такса, събирана от държавата, се изчислява в зависимост от продадените обеми (а не от продажната цена). Размерът на данъка се определя на база произведена единица. Той се определя всяка година от финансовия закон и варира от година на година.

Членове 265е и 265ж от Митническия кодекс позволяват на отговарящите на условията предприятия, по-специално на тези, които използват пътни превозни средства за превоз на стоки, да се ползват при определени условия от частично възстановяване на този данък.

Имате ли пътни превозни средства най-малко 7,5 тона, предназначени за превоз на стоки? ASD Group може да извърши от Ваше име процедурите за частичното възстановяване на този данък върху потреблението на гориво, закупено във Франция. 

Ето на какви условия трябва да отговаряте:

Кои са стъпките за подаване на заявление за възстановяване на данъка върху вътрешното потребление на енергийни продукти (TICPE)?

Кои дружества могат да подадат заявление?

 • Частно или публично дружество, подчинено на търговското право
 • Дружеството трябва да бъде установено на територията на Европейския съюз
 • Превозното средство трябва да се използва изключително за сухопътен превоз на стоки
 • Дружеството трябва да е собственик на превозното средство или наемател с договор за наем или лизинг за период по-голям от 2 години

За кои превозни средства се отнася?

 • Превозно средство най-малко 7,5 тона (Допустимо общо тегло при натоварване или Допустимо общо тегло в свидетелството за регистрация)
 • Превозно средство, регистрирано в държава-членка на Европейската общност
 • Превозно средство с разрешение за движение по пътищата
 • Превозно средство, предназначено за превоз на стоки, което е екипирано с оборудване като самосвал, ремарке, платформа, цистерна или закрепване за контейнер.

Гориво, за което се полага възстановяване,

 • закупено и фактурирано във Франция
 • използвано през шестте месеца, през които е подадено заявлението
 • за всички пътувания в ЕС, както и в трети държави

Запомнете:

 • Данък върху замърсяващите продукти
 • TICPE заменя от 2011 г. TIPP
 • Данъкът се изчислява на базата на обема, а не на цената
 • възстановяването се изчислява според регионални или единни ставки

Това, което asd group може да направи за вас

ASD Group подава искания за възстановяване на гориво, закупено във Франция, за много френски и чуждестранни транспортни дружества и извършва всички стъпки по заявлението от А до Я, като Ви подпомага, докато получите възстановяване на данъка.
СПАЗВАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Спазване на процедурните изисквания

Трябва да се спазват формулярите и процедурите, специфични за TICPE
ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ

Проверка на документи

Нашите екипи анализират и проверяват всички Ваши фактури, за да се уверят, че са в съответствие с изискванията
СЪДЕЙСТВИЕ ОТ А ДО Я

Съдействие от а до я

Ние можем да Ви съдействаме на всички етапи от заявлението
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询