Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu

ASD GroupSlužbyVrácení Francouzské spotřební daně TICPE z pohonných hmot

Vrácení Francouzské spotřební daně TICPE z pohonných hmot

Francouzská spotřební daň "TICPE"

Francouzská daň TICPE nebo-li "taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques" je spotřební daní, jejíž částečné vrácení mohou nárokovat všichni dopravci, kteří mají sídlo v rámci EU.

Co je to "TICPE" ?


Francouzská zkratka TICPE označuje typ spotřební daně, dříve známé tak pod názvem TIPP. Této dani podléhají pohonné hmoty a paliva.

Daň není odvozována od prodejní ceny, ale od spotřebovaného množství. Její výše je každoročně stanovena novým zákonem, proto se její sazby rok od roku liší.

Podmínky, dle kterých mohou dopravci, jejichž vozy slouží k přepravě zboží, žádat o částečné vrácení této daně, jsou stanoveny v čl. 265 celního kodexu.

To hlavní o dani TICPE

  • Daň se týká především znečišťujících látek a produktů.
  • Daň TICPE nahradila v roce 2011 dříve známou daň TIPP.
  • Daň je každý rok stanovena v jiné výši. Více se můžete dočíst na oficiálních stránkách francouzského Ministerstva životního prostředí.
  • Daň je každý rok stanovena v jiné výši. Více se můžete dočíst na oficiálních stránkách francouzského Ministerstva životního prostředí.

Podmínky vrácení daně TICPE


Společnost, která je vlastníkem dopravního prostředku musí splnit následující kritéria:

  • Společnost je usazena na území EU
  • Vozidlo slouží k přepravě zboží
  • Min. hmotnost vozidla je 7,5 tuny
  • Vozidlo je registrováno v členském státě EU

Žádost o vrácení daně se podává jednou za půl roku na základě skutečné spotřeby pohonných hmot. Lhůta pro podání žádosti je 2 roky od konce pololetí. Např. žádost o vrácení TICPE za období od 1.července do 31.prosince 2017 může být podána nejdříve 1.ledna 2018, ale nejpozději do 31.prosince 2019.

V jeden okamžik tedy může být podáno více žádostí za více období.

Služby společnosti asd


Různé vratky a refundace jsou naší specializací. Společnost ASD zajistí vrácení daně TICPE z Francie, CIS z Británie a DPH ze všech členských států EU a Švýcarska.

Znalost legislativy

Respektování pravidel a podmínek vrácení daně.

Ověření formálních náležitostí

Kontrola správnosti dokladů

Spolupráce od A do Z

Zajištění všech formalit  od podání žádosti až do vyplacení částky.

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询