Zjednodušte si svou činnost v mezinárodním měřítku

Být volán odborníkem

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupSlužbyVrácení daně ticpe (předtím nazvané tipp)

Vrácení daně ticpe (předtím nazvané tipp)

DOMÁCÍ SPOTŘEBNÍ DAŇ NA ENERGETICKÉ PRODUKTY (TICPE - PŘEDTÍM TIPP)

Každá společnost se sídlem v Evropské unii, která používá přepravní vozidla o hmotnosti 7,5 tun a výše v oblasti přepravy zboží, si může zažádat o částečné vrácení domácí spotřební daně na ropné produkty (TICPE, předtím TIPP), a to na základě jejich spotřeby.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

POZNEJTE TICPE A ZÍSKEJTE VRÁCENÍ

Domácí spotřební daň na energetické produkty je daní na ropné a jiné energetické produkty. V roce 2011 nahradila TIPP (domácí spotřební daň na ropné produkty). TICPE zahrnuje především paliva a topné oleje.

Tato daň stanovená státem se vypočítává na základě prodaného objemu (a nikoliv prodejní ceny). Částka daně je určena vyprodukovanou jednotkou a je fixně stanovena každý rok zákonem o rozpočtu, takže se liší rok od roku. 

Články 265(f) a 265(g) zákona o clech umožňují příslušným společnostem – zejména těm, které používají silniční vozidla pro přepravu zboží – využít za jistých podmínek částečného vrácení této daně.

Máte silniční vozidla s hmotností minimálně 7,5 tuny určena k přepravě zboží? ASD Group vám pomůže získat částečné vrácení této daně na spotřebu paliv zakoupených na území Francie.

Podmínky vrácení jsou následující:

Kroky k vyplnění žádosti o vrácení daně TIPP

Společnosti mohou žádat o vrácení

Společnost musí být soukromá či veřejná společnost podléhající obchodnímu právu

Společnost musí mít sídlo v Evropské unii

Vozidlo musí být využíváno výhradně pro přepravu zboží po silnici

Společnost musí vozidlo vlastnit nebo si pronajímat dle smlouvy o leasingu či pronájmu po dobu 2 let

Dotčená vozidla

Vozidla s hmotností alespoň 7,5 tuny maximální povolenou zátěží (PTAC) nebo celkovou hmotností vozidla (PTRA) uvedenou na registračním dokumentu

Vozidlo registrované v zemi, která je součástí Evropského společenství

Vozidlo mající povolení jízdy po silnici

Vozidlo určené k přepravy zboží a tedy vybavené zařízením, jako je například korba, návěs, nakládací rampa, nádrž nebo kontejner.

Palivo podléhající nároku na vrácení

bylo zakoupeno a fakturováno ve Francii

a spotřebováno v pololetí, na které se podává žádost o vrácení daně

Platí pro cestu v rámci EU, ale také v třetích zemích

BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

  • Daň ze škodlivých produktů

  • TICPE nahradila TIPP v roce 2011

  • Daň se vypočítává z objemu, nikoliv z ceny

     

  • Vrácení daně se vypočítává podle regionální či fixní sazby

CO PRO VÁS MŮŽE ASD GROUP UDĚLAT

ASD Group zpracovává žádosti o vrácení pro mnoho francouzských a zahraničních přepravních společnosti, přičemž žádost zpracuje od A do Z: sestavení složky, ověření daňových dokumentů, podání žádosti, následné činnosti... ASD Group vám bude pomáhat až do doby, než je daň vrácena.

Dodržování postupů

Je nutné dodržovat formuláře a postupy specifické pro TICPE

Ověření dokumentů

Naše týmy analyzují a kontrolují všechny vaše faktury, aby se zajistila jejich shoda s předpisy

Pomoc od A do Z

Zpracováváme za vás každý krok žádosti