Vrácení francouzské spotřební daně TICPE z pohonných hmot
Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupSlužbyJak si nechat proplatit TICPE (dříve TIPP)?

Jak si nechat proplatit TICPE (dříve TIPP)?

DEFINICE VNITŘNÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ U ENERGETICKÝCH VÝROBKŮ

Všechny společnosti se sídlem v Evropské unii, kteří používají nákladní vozy o hmotnosti 7,5 tun a vyšší v oblasti nákladní dopravy zboží, si mohou zažádat o částečné vrácení vnitřní spotřební daně u energetických výrobků (TICPE, dříve TIPP ), a to na základě své spotřeby.

Jak si nechat proplatit TICPE


Vnitřní spotřební daň u energetických výrobků je daň z ropných produktů a energetických produktů stanovená právem Společenství, a to směrnicí 2003/96/ES a francouzským právem podle článku 265 celního kodexu. Od roku 2011 nahrazuje TIPP (vnitřní spotřební daň z ropných produktů). TICPE zahrnuje zejména pohonné hmoty a topná paliva.

Tento poplatek vybíraný státem se vypočítá v závislosti na prodaném objemu (a ne podle prodejní ceny). Výši daně definuje produkovaná jednotka. Každý rok výši stanoví finanční zákon a každý rok se liší. 

Článek 265 sedm umožňuje dotčeným firmám - zejména těm, které používají silniční vozidla určená k přepravě zboží - aby za jistým podmínek využily částečné proplacení této daně.

Disponujete silničními vozidly o minimální hmotnosti 7,5 tun určenými k přepravě zboží? ASD Group pro vás může spravovat částečnou úhradu této spotřební daně z pohonné hmoty zakoupené ve Francii. 

Zde jsou podmínky, které je třeba splnit:

Kroky pro podání žádosti o proplacení TICPE

Firmy, které mohou podat žádost

 • Musí být soukromá nebo veřejná firma podléhající obchodnímu právu
 • Firma musí sídlit na území Evropské unie
 • Vozidlo se musí výhradně používat pro silniční přepravu zboží
 • Firma musí být vlastníkem nebo pronajímatelem vozidla s leasingovou smlouvou nebo smlouvou o pronájmu trvajícím déle než 2 roky

Dotčená vozidla

 • Vozidla o hmotnosti menší než 7,5 tun (PTAC nebo PTRA na šedou kartu)
 • Vozidlo registrované v členském státě Evropského společenství
 • Vozidlo oprávněné k jízdě po silnici
 • Vozidlo určené pro přepravu zboží a tedy vybavené zařízením jako je korba, přívěs, plošina, cisterna nebo připevnění pro kontejner.

Pohonná hmota otevírá nárok na úhradu,

 • pokud byla zakoupena a fakturována ve Francii
 • spotřebována během šesti měsíců, během nichž je podána žádost
 • pro veškerou přepravu v EU, jakož i ve třetích zemích

POJMY, KTERÉ JE TŘEBA SI ZAPAMATOVAT

 • Daň ze znečišťujících zplodin.

 • TICPE od roku 2011 nahradila TIPP.

 • Daň se počítá z objemu a ne z ceny.

   

 • Proplacení se vypočítá podle oblastních nebo paušálních sazeb.

Podmínky vrácení daně TICPE


Společnost, která je vlastníkem dopravního prostředku musí splnit následující kritéria:

 • Společnost je usazena na území EU
 • Vozidlo slouží k přepravě zboží
 • Min. hmotnost vozidla je 7,5 tuny
 • Vozidlo je registrováno v členském státě EU

Žádost o vrácení daně se podává jednou za půl roku na základě skutečné spotřeby pohonných hmot. Lhůta pro podání žádosti je 2 roky od konce pololetí. Např. žádost o vrácení TICPE za období od 1.července do 31.prosince 2017 může být podána nejdříve 1.ledna 2018, ale nejpozději do 31.prosince 2019.

V jeden okamžik tedy může být podáno více žádostí za více období.

CO PRO VÁS MŮŽE UDĚLAT SKUPINA ASD GROUP


Skupina ASD Group přistupuje k žádostem o proplacení pohonné hmoty zakoupené ve Francii pro spousty přepravních francouzských a zahraničních společností a postará se o žádost od začátku do konce, tj. bude stát po vašem boku až do proplacení daně.

Dodržování postupů

Musí být dodržovány formuláře a postupy specifické pro daň TICPE.

Ověřování průkazních dokumentů

Naše týmy analyzují a ověřují všechny vaše faktury, aby se ujistily, že jsou v souladu.

Po vašem boku od začátku do konce

Zakročíme v každé fázi žádosti

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询