Как да получите еори (EORI) номер?

Опростете развитието си в международен план

Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le remboursement

ASD GroupКак да получите еори (EORI) номер?

Как да получите еори (EORI) номер?

КАКВО Е EORI НОМЕР?

Всички дружества в Европейския съюз, които извършват митнически, вносни или износни операции, трябва да получат EORI номер (Регистрация и идентификация на икономически оператори - Economic Operator Registration and Identification). Когато дружество извън Европейския съюз изнася стоки от трета страна, които да се доставят в Европейския съюз съгласно Incoterms DDP (доставено, мито платено), дружеството, което доставя стоките, поема всички разходи, включително транспортни разходи, ДДС при внос и мита. Което налага дружеството да има EORI номер, който е уникален митнически идентификационен номер и се използва главно в електронните декларации. Освен това този номер дава възможност за обезпечаване на търговията и за идентифициране на оператора с помощта на единен номер.  

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

В КАКВИ СЛУЧАИ Е НЕОБХОДИМО ДРУЖЕСТВОТО ДА ПОЛУЧИ EORI НОМЕР?

За да може да внася или изнася стоки в рамките на Европейския съюз, всяко дружество, установено извън Европейския съюз, е задължено да получи EORI номер, издаден от митническите органи на първата държава-членка на Европейския съюз в, която се се извършва вносът. В такъв случай дружеството ще има само един EORI номер, който може да се използва за внос на стоки във всички държави-членки на ЕС. В по-голямата част от случаите този EORI номер е свързан с вътреобщностния ДДС номер, получен от посочения данъчен представител за ЕС.

 

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ASD GROUP ЗА ВАС

ASD Group Ви помага да получите EORI номер, за да улесните митническото деклариране на вноса и износа, който извършвате.

Получаване на EORI номер

Валиден във всички държави-членки на ЕС

Анализ на поредицата процедури

Създаване, проверка и изпращане на DEB (Декларация за обмен на стоки), DES (Европейска декларация за услуги) и Интрастат

 

Анализ и контрол

Анализ и месечен подробен контрол на целия поток фактури

Управление на операциите Ви от А до Я

Въвеждане и проверка на съответствието на фактурите и митническите номенклатури

Управление на потока

Търсене и проверка на митнически номенклатури

Оптимизиране на разходите и ресурсите

Организиране на специфични за митническите операции обучения, идеални за сътрудниците Ви

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询