blog

Všechny důležité informace o vašich přeshraničních činnostech

Jaká je role daňového zástupce?

Jaká je role daňového zástupce?

Funkce daňového zástupce, jehož jmenování je v některých státech EU povinné, podléhá splnění určitých podmínek. Představíme vám podmínky nezbytné pro výkon této funkce.

Jak funguje daňové zastoupení?

Jak funguje daňové zastoupení?

Daňové zastoupení je pro společnosti, které jsou v EU plátci DPH, důležitým nástrojem, ať už se jedná o zákonnou povinnost nebo o nákladově efektivní možnost.

Daňové zastoupení / NRI v Kanadě

Daňové zastoupení v Kanadě, známější pod názvem NRI (nerezidentní dovozce), se týká podniku, který je zřízený ve třetí zemi a který chce provádět dovozy.