ASD GROUP > ДАНЪЧНИ УСЛУГИ > СПЕЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Специален данъчен представител във Франция — митнически режим 42

Кой трябва да ползва услугите на специален данъчен представител във Франция?

shutterstock_393401239

По принцип дружествата, установени в ЕС, които извършват сделки, подлежащи на облагане с ДДС на френска територия, задължително трябва да се регистрират по ДДС във Франция.

Предприятията, установени в ЕС, които извършват във Франция само внос по митнически режим 42, последван незабавно от вътреобщностни доставки до други държави — членки на ЕС, могат да бъдат освободени от регистрация по ДДС във Франция чрез избор на специален данъчен представител.

Внимание!

Защо да се използва митнически режим 42?

Митнически режим 42 позволява на предприятията да внасят във Франция стоки, освободени от ДДС, и да ги препродават на данъчно задължен клиент в друга държава от ЕС, също без да се начислява ДДС.

Благодарение на използването на митнически режим 42 така предприятието избягва плащането на ДДС при внос и издава фактури на своите клиенти без ДДС, което представлява сериозно конкурентно предимство.

Защо да се обърнете към специален данъчен представител във Франция?

Благодарение на избора на специален данъчен представител операциите по вноса под режим 42 и последващите вътреобщностни доставки се извършват с ДДС номера на специалния данъчен представител и се отчитат в неговите декларации по ДДС и за търговия със стоки.

По този начин предприятието избягва разходите и формалностите, свързани с получаване на ДДС номер, както и подаване на декларации по ДДС и за търговия със стоки.

Като избирате ASD Group, избирате иновацията

Вътреобщностният ДДС е сложен въпрос, който непрекъснато се развива и изисква изключително специализирана експертност.

Изборът на ASD Group означава да разполагате с екип от данъчни експерти, специализирани във вътреобщностния ДДС , които ще Ви помагат ежедневно и ще Ви позволят да защитите бизнеса си.

Изборът на ASD Group означава също така избор на доверен контакт за европейските данъчни администрации от повече от 20 години, който ще бъде гарант за Вашите дейности в ЕС и Вашата репутация в европейските данъчни служби.

ASD Group е също така мрежа от агенции, установени в 25 държави в Европа и извън нея.

Като избирате ASD Group, избирате иновацията

Преобразуването и цифровизацията на ДДС все повече се разпространяват.

За да бъде в челните редици на предоставящите отговор на предизвикателствата на цифровото данъчно право, ASD инвестира в развитието на платформи за онлайн услуги, улесняващи управлението на задълженията и комуникацията между данъчно задължените лица и данъчната администрация.

Плюсовете на ASD — защо да използваме услугите на ASD Group?

Свържете се с нашите експерти

Бихте ли желали да научите повече за нашите предложения?
Свържете се с наши експерти и те ще Ви отговорят възможно най-бързо.
Mini contact
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност и Условия за ползване Приложи.