Обединеното кралство: Край на преходния период за износителите от ЕС Повече информация (на английски език)
Търсене
Close this search box.

ASD GROUP > МИТНИЦИ > ВЕТЕРИНАРЕН, САНИТАРЕН И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ (SIVEP)

Ветеринарен, санитарен и фитосанитарен контрол на границата: ASD Group Ви съдейства пред SIVEP при внос от Обединеното кралство

БРЕКСИТ: Нова граница, нови проверки

С излизането на Обединеното кралство в рамките на Брексит, от 1-ви януари 2021 г. Кале става входен пункт за Европейския съюз.

Всяка стока от животински или растителен произход вече ще преминава ветеринарен, санитарен и фитосанитарен контрол на границата, преди да може да се придвижва на територията на Европейския съюз.

Проверките ще се извършват задължително на предвиденото за целта място, носещо името SIVEP (Служба за гранична ветеринарна и фитосанитарна инспекция) и намиращо се на пунктовете за влизане в Европейския съюз.

Проверките са независими от митническите формалности.

Ветеринарните и фитосанитарните служби следва да разрешат влизането на стоките на територията на Европейския съюз преди каквито и да е операции.

В случай на отказ от фитосанитарните или ветеринарните служби поради причини, свързани със съвместимостта, съществуват две възможности:

Задължение за ползване на TRACES, европейската платформа за ветеринарно и фитосанитарно сертифициране

Всички операции по вноса трябва задължително да бъдат генерирани в TRACES и регистрирани преди отпътуване от Обединеното кралство.

Само операции, регистрирани в TRACES, ще получат разрешение за влизане на територията на Европейския съюз, и то ако получат благоприятно становище от извършения от SIVEP санитарен и фитосанитарен контрол.

Всяка операция, която не е регистрирана в TRACES преди напускане на Обединеното кралство, ще бъде връщана служебно в Обединеното кралство, още преди да бъде представена за проверка.

 

Специфична информация

ВНИМАНИЕ:

01

Контролът трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се извършва в първата точка на влизане в Европейския съюз.

02

Митническото оформяне може да се извърши само след валидиране на единния здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ) от SIVEP, независимо от мястото на оформяне.

03

Ако ветеринарният, санитарният и фитосанитарен контрол не бъде извършен в първия пункт за влизане в ЕС, оформянето става невъзможно. Превозното средство следва да се върне обратно в първоначалния пункт на влизането си в ЕС, за да бъде извършен контролът.

04

Дървените палети и подпорните скари, служещи за транспортиране на стоките, трябва да бъдат маркирани съгласно стандарт NIMP15.
Несъответствието спрямо тази разпоредба ще доведе до обратното връщане на транспортните средства в Обединеното кралство.

05

Определени офиси на SIVEP могат да обработват само конкретни фитосанитарни и ветеринарни продукти. Следователно необходимо е внимание транспортните средства да бъдат изпращани на правилното място, за да бъдат инспектирани.

Например офисът в Кале не инспектира морски продукти и транспортното средство трябва да се насочи към Булон-сюр-Мер.

Какви документи трябва да се представят за внос на животни или продукти, предмет на ветеринарни разпоредби?

Задължение на ползвателя е да въведе своите единни здравни документи за въвеждане (ЕЗДВ) или „CHED” (Common Health Entry Document) на английски в системата TRACES, като това е валидно за всеки сертификат, изготвен в Обединеното кралство. Вие можете също така да възложите на експертите от ASD Group управлението и получаването на ЕЗДВ.

Тези документи са необходими при внос на живи животни и ветеринарни и фитосанитарни продукти:

Получаването на документите минава през два етапа:

01

Отговарящият за пратката декларатор уведомява през европейската онлайн услуга TRACES-NT (TRAde Control and Expert System-New Technology) за въвеждането на животни и продукти, подлежащи на ветеринарен контрол на граничния контролен пункт (ГКП) преди пристигането им на митническата територия на Съюза (МТС), като това следва да бъде направено минимум един работен ден преди очакваното пристигане на стоката.

02

След извършване на контрола, SIVEP валидира чрез приложението TRACES-NT единния здравен документ за въвеждане (DSCE-A или -P), който удостоверява съответствието на проверките.

Защо да ползваме услугите на ASD Group? Плюсовете на ASD

Свържете се с нашите експерти

Бихте ли желали да научите повече за нашите предложения?
Свържете се с нашите експерти и те ще Ви отговорят възможно най-бързо.
Mini contact
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност и Условия за ползване Приложи.