Обединеното кралство: Край на преходния период за износителите от ЕС Повече информация (на английски език)
Търсене
Close this search box.

ASD GROUP > БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ > ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОРЗД

Представител по въпросите на ОРЗД — възложете на външни изпълнители управлението на проблемите, свързани със защитата на личните данни

Какво представлява ОРЗД?

Общият регламент относно защитата на данните е европейски регламент, влязъл в сила на 25 май 2018 г. Тъй като става дума зарегламент, той се прилага във всички държави — членки на Европейския съюз, без да е необходимо транспониране в националното законодателство.

Общият регламент относно защитата на данните обединява набор от правила, чиято цел е защитата на личните данни на физическите лица на територията на ЕС. Може да се счита за най-строгия регламент за защита на данните в света. Прилагането му доведе до уеднаквяване на правата и свободите по отношение на защитата на данните на лицата в Европейския съюз.

Какво представляват личните данни?

ОРЗД (RGPD) тълкува термина „лични данни“ в много широк смисъл, т.е. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано:

Кой е засегнат от ОРЗД?

Всеки публичен или частен субект бива засегнат, щом обработва лични и чувствителни данни, независимо от големината му, държавата на установяване и вида дейност.

Всъщност настоящият регламент се прилага за всеки орган, установен в Европейския съюз и обработващ лични данни, дори ако личните данни се отнасят до лица извън ЕС.

Освен това неевропейските организации, чиято дейност е насочена към европейски клиенти, също се подчиняват на RGPD.

Трябва също да се отбележи, че ОРЗД се прилага и за подизпълнители, които събират и обработват лични данни от името на други структури.

Примери:

01

Френски винопроизводител, който продава цялата си продукция отвъд Атлантическия океан на северноамерикански клиенти, трябва да се съобразява с ОРЗД.

02

По същия начин базирана в Турция компания за електронна търговия, която продава китайски продукти в Германия на своя немскоезичен сайт, също трябва да се съобрази с ОРЗД.

Какви са наказанията и глобите?

Неспазването на ОРЗД може да доведе до глоби до 20 милиона евро или 4 % от общия годишен оборот на дадена компания, ако сумата, съответстваща на тези 4 %, надвишава 20 милиона евро.

ВНИМАНИЕ! Впечатляващите размери на „големите глоби“ не означава, че те са предназначени само за големите структури. Всъщност размерите на глобите, наложени от ОРЗД (връзка на английски език), в по-голямата си част са с по-малки размери за по-малки структури като МСП, местни власти или сайтове за онлайн пазаруване.

А Обединеното кралство?

Поради излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз на 1 януари 2021 г. то вече не се подчинява на действащите в ЕС правила. Приложимите правила за защита на данните и поверителността обаче към днешна дата са идентични с тези на европейския RGPD. Обединеното кралство има британски ОРЗД (General Data Protection Regulation), който е еквивалент на европейския Общ регламент относно защитата на данните.

Ситуацията обаче може да се промени през следващите години. Ще ви информираме за всички промени в законодателството относно защитата на събраните лични данни.

Защо да назначите представител по въпросите на ОРЗД?

Назначаването на представител е задължение, определено в Общия регламент относно защитата на данните (връзка на френски език). Въпреки че има някои изключения, наложително е компаниите, установени извън ЕС, да спазват това задължение.

Представителят по въпросите на ОРЗД действа от името и за сметка на упълномощителя във всички държави — членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Той представлява основно предимство за спазване на Общия регламент относно защитата на данните.

01

В Европейския съюз:

Ако трябва да назначите представител по въпросите на ОРЗД, той трябва да бъде установен в една-единствена държава в ЕС. Всъщност ОРЗД се прилага еднакво в целия Европейски съюз. Следователно, ако назначите представител в една от 27-те държави — членки на ЕС, неговото поле на действие ще бъде общоевропейско. Следователно можете да назначите представител в избрана от вас държава.

02

В Обединеното кралство:

Тъй като Обединеното кралство вече не е част от ЕС, ако извършвате дейности по обработка на лични данни, ще трябва да назначите представител по въпросите на ОРЗД (или GDPR) там и да спазвате разпоредбите на Обединеното кралство.

Къде да назначите представител по въпросите на ОРЗД?

Изберете ASD Group за осигуряване на представителство по въпросите на ОРЗД

ЕС Общ регламент относно защитата на данните — изображение

Благодарение на своята мрежа от агенции и партньори ASD Group ще Ви свърже със специалисти по въпросите на ОРЗД, които ще се погрижат завашите нужди от представителство и ще ви помогнат относно привеждането в съответствие.

Нашите експертни партньори са:

Сътрудничеството с тези внимателно избрани партньори ще ви предложи много предимства. Нашият партньор включва следните услуги в своите договори:

Плюсовете на ASD — защо да използваме услугите на ASD Group?

Свържете се с нашите експерти

Бихте ли желали да научите повече за нашите предложения?
Свържете се с наши експерти и те ще Ви отговорят възможно най-бързо.
Mini contact
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност и Условия за ползване Приложи.