Опростете развитието си в международен план

ASD GroupУслугиИскате ли да станете експерт по вътреобщностен ДДC ?

Искате ли да станете експерт по вътреобщностен ДДC ?

Запишете се за обучение по вътреобщностен ддс

Нашият екип от експерти от ASD може да Ви предложи обучителни сесии по ДДС, съчетаващи теория, казуси, диагностика и поддръжка. Всяка тренировъчна сесия ви помага да придобиете все по-голяма компетентност по отношение на регулаторните аспекти и методи, които да се прилагат, когато възникнат проблеми

Mini contact
reCAPTCHA

Вътреобщностен ддс модули на обучение

Посредством своя опит ние създадохме модули за обучение по широко обхватната тема относно ДДС в рамките на Общността :

 • Механизми за ДДС
 • Самоначисляване
 • Вътреобщностни доставки придобивания
 • Опростена и не опростена процедура на триъгълна търговия
 • Работа по поръчка
 • Режим за дистанционна продажба
 • Комплексна дейност в рамките на Общността и внос износ
 • Склад с ДДС
 • Квота на безмитни покупки
 • Предоставяне на услуги

Запомнете:

VAT training
 • Обучението е достъпно за всички. Не са необходими никакви предварителни условия.
 • Обучението се извършва от специалисти, с дългогодишен опит в областта.
 • Обучението е съобразено с вашите нужди и вашите проблеми
 • Представени са всички основни елементи за разбиране и третиране на ДДС.
 • В края на обучението ще Ви бъде поставена оценка, която ще Ви позволи да удостоверите усвоените знания.

Това, което asd group може да направи за вас


Нашият ежедневен живот е насочен към реални ситуации, фирми, желаещи да оптимизират потока си от стоки, които имат проблеми с възстановяването на ДДС, които искат да са сигурни, че отговарят на условията при сложна операция ...

ASD Group предоставя на Ваше разположение своя опит и ноу-хау, като организира вътрешнофирмени обучения в съответствие с Вашите нужди от обучение.

ASD Group е международна данъчна фирма, специализирана от 1993 г. насам в управлението на ДДС в рамките на Общността за фирми, работещи в Европа и в чужбина. Ние третираме темата за ДДС в рамките на Общността за хиляди компании и за всеки сектор на стопанска дейност.

ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ОТ ЕКСПЕРТИ

ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ОТ ЕКСПЕРТИ

Възползвайте се от опита на нашите експерти
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ТЕМА

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ТЕМА

Темите се определят предварително според Вашите нужди

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap