Искате ли да станете експерт по вътреобщностен ДДC ?

ASD GroupУслугиИскате ли да станете експерт по вътреобщностен ДДC ?

Запишете се за обучение по вътреобщностен ддс

Нашият екип от експерти от ASD може да Ви предложи обучителни сесии по ДДС, съчетаващи теория, казуси, диагностика и поддръжка. Всяка тренировъчна сесия ви помага да придобиете все по-голяма компетентност по отношение на регулаторните аспекти и методи, които да се прилагат, когато възникнат проблеми

Mini contact
Ce site est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.

Вътреобщностен ддс модули на обучение

Посредством своя опит ние създадохме модули за обучение по широко обхватната тема относно ДДС в рамките на Общността :

Механизми за ДДС
Самоначисляване
Вътреобщностни доставки придобивания
Опростена и не опростена процедура на триъгълна търговия
Работа по поръчка
Режим за дистанционна продажба
Комплексна дейност в рамките на Общността и внос износ
Склад с ДДС
Квота на безмитни покупки
Предоставяне на услуги

Запомнете:

Обучението е достъпно за всички. Не са необходими никакви предварителни условия.

Обучението се извършва от специалисти, с дългогодишен опит в областта.

Обучението е съобразено с вашите нужди и вашите проблеми

Представени са всички основни елементи за разбиране и третиране на ДДС.

В края на обучението ще Ви бъде поставена оценка, която ще Ви позволи да удостоверите усвоените знания.

свържете се с нас

Това, което asd group може да направи за вас

Нашият ежедневен живот е насочен към реални ситуации, фирми, желаещи да оптимизират потока си от стоки, които имат проблеми с възстановяването на ДДС, които искат да са сигурни, че отговарят на условията при сложна операция …
ASD Group предоставя на Ваше разположение своя опит и ноу-хау, като организира вътрешнофирмени обучения в съответствие с Вашите нужди от обучение.
ASD Group е международна данъчна фирма, специализирана от 1993 г. насам в управлението на ДДС в рамките на Общността за фирми, работещи в Европа и в чужбина. Ние третираме темата за ДДС в рамките на Общността за хиляди компании и за всеки сектор на стопанска дейност.

Възползвайте се от опита на нашите експерти

Темите се определят предварително според Вашите нужди