Как да получите еори (EORI) номер? - ASD

Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
  • Начало
  • Как да получите еори (EORI) номер?
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GROUP > YСЛУГИ > Как да получите еори (EORI) номер?

Как да получите еори (EORI) номер?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ASD GROUP ЗА ВАС

ASD Group Ви помага да получите EORI номер, за да улесните митническото деклариране на вноса и износа, който извършвате.

  • Получаване на EORI номерВалиден във всички държави-членки на ЕС
  • Анализ на поредицата процедуриСъздаване, проверка и изпращане на DEB (Декларация за обмен на стоки), DES (Европейска декларация за услуги) и Интрастат
  • Анализ и контролАнализ и месечен подробен контрол на целия поток фактури
  • Управление на операциите Ви от А до ЯВъвеждане и проверка на съответствието на фактурите и митническите номенклатури
  • Управление на потокаТърсене и проверка на митнически номенклатури
  • Оптимизиране на разходите и ресурситеОрганизиране на специфични за митническите операции обучения, идеални за сътрудниците Ви

КАКВО Е EORI НОМЕР?

Всички дружества в Европейския съюз, които извършват митнически, вносни или износни операции, трябва да получат EORI номер (Регистрация и идентификация на икономически оператори – Economic Operator Registration and Identification). Когато дружество извън Европейския съюз изнася стоки от трета страна, които да се доставят в Европейския съюз съгласно Incoterms DDP (доставено, мито платено), дружеството, което доставя стоките, поема всички разходи, включително транспортни разходи, ДДС при внос и мита. Което налага дружеството да има EORI номер, който е уникален митнически идентификационен номер и се използва главно в електронните декларации. Освен това този номер дава възможност за обезпечаване на търговията и за идентифициране на оператора с помощта на единен номер.

В КАКВИ СЛУЧАИ Е НЕОБХОДИМО ДРУЖЕСТВОТО ДА ПОЛУЧИ EORI НОМЕР?

За да може да внася или изнася стоки в рамките на Европейския съюз, всяко дружество, установено извън Европейския съюз, е задължено да получи EORI номер, издаден от митническите органи на първата държава-членка на Европейския съюз в, която се се извършва вносът. В такъв случай дружеството ще има само един EORI номер, който може да се използва за внос на стоки във всички държави-членки на ЕС. В по-голямата част от случаите този EORI номер е свързан с вътреобщностния ДДС номер, получен от посочения данъчен представител за ЕС.

Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Contactez nos experts