Spojené království: Konec přechodného období pro vývozce z EU Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.
ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V LUCEMBURSKU > INTRASTAT V LUCEMBURSKU

Intrastat v Lucembursku

V čem spočívá prohlášení Intrastat?

Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty platné v této zemi, to znamená hodnoty nákupu nebo prodeje těchto transakcí uskutečněných v rámci vnitřního trhu EU.

Prohlášení Intrastat kontrolují statistické úřady. Prohlášení Intrastat se musí podávat měsíčně a musí být odesláno v souladu s rozvrhem, který stanovují celní úřady každé země.

Intrastat v Lucembursku: specifické informace

Rozvrh, který přebírá všechny konečné termíny prohlášení, zveřejňuje každý rok „STATEC“, národní ústav pro statistiku a studium lucemburského hospodářství. Lucemburská prohlášení Intrastat musí být podána, jakmile částka transakcí uvnitř Společenství dosáhne prahové hodnoty stanovené celním kodexem Intrastat.

Pokud dojde k překročení prahové hodnoty dovozů nebo vývozů uvnitř Společenství v průběhu roku, je třeba podat prohlášení Intrastat v měsíci, v němž byla prahová hodnota dosažena.

Nedodržování vývoje těchto dovozů uvnitř Společenství (tok zboží: z členské země EU do Lucemburska) nebo vývozů uvnitř Společenství (tok zboží: z Lucemburska do jiné členské země EU) znamená vystavit se penále a pokutám.

Zvolením skupiny ASD Group si zvolíte bezpečnost a jednoduchost

Pokud máte povinnost podat prohlášení Intrastat v Lucembursku, zašlete svoje faktury v termínu skupině ASD Group, a to poštou, e-mailem nebo je načtěte na naše zabezpečené servery, a vaše prohlášení Intrastat je hotové.

Skupina ASD Group vám zaručuje klid

Postaráme se o všechno; ať je to záruka údajů nebo kontakt s lucemburskou celní správou.

Skupina ASD Group: zvolíte si firmu, která je schopná se přizpůsobit vašim potřebám

Vy si volíte přenos dat, míru intervence v závislosti na vašich možnostech dodat data.

Technické informace

Kontaktujte naše odborníky

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.