Zjednodušte si svou činnost v mezinárodním měřítku

Být volán odborníkem

Contact Top Bar CS
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GROUP > Služby > Jaká jsou pravidla pro DPH v oboru e-commerce?

Jaká jsou pravidla pro DPH v oboru e-commerce?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

JAK VÁM MŮŽE ASD GROUP POMOCI?

Společnost ASD je mezinárodní daňová kancelář. Jako jedna z mála na trhu vás může zastupovat ve věci DPH ve všech členských státech EU. Protože je zasílání zboží také předmětem hlášení Intrastat, zajistíme jeho podání ve směru přijetí zboží v cílovém členském státě. Naše služby využivají prodejci z různých portálů jako jsou Amazon, Fnac, Ebay apod.

 • Jeden vyhrazený kontaktCentralizujte své žádosti o vrácení DPH do jediné služby
 • Získání dičRegistrace k DPH vaší společnosti v jiném členském státu EU
 • Ověření transakcíOvěření požadovaných informací uvedených na fakturách
 • Vyplnění prohlášení k dphPříprava a vyplnění prohlášení k DPH
 • PomocPomoc během administrativních či celních kontrol
 • ŠkoleníOrganizace speciálního školení zaměřeného na prodej na dálku, ideální pro vaše spolupracovníky.

DEFINICE PRODEJE NA DÁLKU

commerce tva taxe recuperation exonération tva

Prodejem na dálku se označují prodeje v rámci Společenství, při kterých jsou cílem nedaněné subjekty (jednotlivci, asociace atd.). Společnost zabývající se e-commerce, která provádí prodeje v rámci Společenství, musí respektovat limity DPH určené evropskou směrnicí. V případě překročení limitů musí elektronický prodejce fakturovat DPH cílové země. V případě takových operací musí být uplatněna specifická pravidla pro DPH.

PRODEJ NA DÁLKU V EVROPĚ: REŽIM DPH

Zboží musí být zasláno kupujícímu prodejcem nebo jeho jménem

Prodej musí být uskutečněn z jednoho členského státu EU do druhého.

Kupující je fyzická osoba nepodléhající dani nebo osoba využívající výhod výjimečného daňového režimu.

Společnosti provádějící e-commerce mohou prodávat nezdanitelným osobám ve 28 členských státech Evropské unie za použití své příslušné národní sazby DPH, dokud není překročen limit stanovený cílovou zemí.

Limit odpovídá obratu prodejů na dálku učiněných během daného roku v cílové zemi.

Příklad: Společnost A má sídlo ve Francii a na svých webových stránkách prodává šperky osobám v Belgii. Jestliže je v Belgii její roční obrat bez daně pod 35 000 EUR, společnost účtuje francouzskou sazbu DPH. Je-li tento limit překročen, společnost účtuje belgickou sazbu DPH.

Je důležité uvést, že jisté produkty nemají ve všech zemích stejné daňové benefity. Je klíčové zkontrolovat sazby DPH v cílové zemi a zjistit, zda daný produkt spadá do nižší, nebo do vyšší sazby.

Tento režim neplatí pro následující dodávky:

 • Nových způsobů dopravy
 • Použitého zboží
 • Produktů podléhajících spotřební dani (alkoholické výrobky, minerální oleje, tabák…)

MEZNÍ PRODEJNÍ PRAHY V EU

Vyhledávací dotazy týkající se DPH v rámci Společenství prodávané na dálku / elektronický obchod

Výše DPH, export, net, daňová správa, číslo DPH, uvnitř Společenství pořízení osvobození, platba DPH reverse charge, osvobození od DPH, daňového řádu, platný, odčitatelných, služby, odpovědný, daňové o přidané hodnotě, přiznání k DPH, přenesení daňové povinnosti, DPH ve Francii, francouzské DPH.

BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

 • Prodej na dálku zahrnuje prodeje v rámci Společenství, které jsou určeny nezdanitelným osobám (BtoC).
 • Je nutné respektovat limity DPH platné pro prodej na dálku. Limity se různí v závislosti na cílové zemi.
 • Je-li limit překročen, společnost si musí zajistit daňovou identifikaci v daném státu, získat místní daňové identifikační číslo a účtovat sazbu DPH platnou v daném státu.
 • Časový plán podávání hlášení k DPH závisí stát od státu. Může být měsíční, čtvrtletní nebo roční, atd.
Form service

Kontaktujte naše odborníky

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách ?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Contactez nos experts