Spojené království: Konec přechodného období pro vývozce z EU Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.

ASD GROUP > CELNÍ > VETERINÁRNÍ, SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ KONTROLY SPS (SIVEP)

Veterinární, sanitární a fytosanitární kontroly (SPS) na hranicích: ASD Group vám pomůže s veterinárními, sanitárními a fytosanitárními kontrolami prováděnými úřadem SIVEP při dovozu ze Spojeného království.

BREXIT: Nová hranice, nové kontroly SPS

S odchodem Spojeného království k 1. lednu 2021 se v důsledku Brexitu stane vstupním bodem pro Evropskou unii Calais.

Veškeré zboží živočišného či rostlinného původu se od doby musí na hranicích před vpuštěním na území Evropské unie podrobit veterinárním, sanitárním a fytosanitárním kontrolám (SPS).

Tyto kontroly se budou povinně provádět na místě k tomu určeném, které nese označení SIVEP (Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières – Služba pro veterinární, sanitární a fytosanitární kontrolu na hranicích) a nachází se ve vstupních bodech do Evropské unie.

Tyto kontroly jsou nezávislé na celních formalitách.

Veterinární, sanitární a fytosanitární služba musí před veškerými operacemi povolit vstup zboží na území Evropské unie.

V případě, že sanitární, fytosanitární či veterinární služba vstup zamítne z důvodu nedodržení předpisů, jsou dvě možnosti dalšího postupu:

Povinnost používat TRACES, evropskou platformu veterinární, sanitární a fytosanitární certifikace

Veškeré dovozní operace je třeba bezpodmínečně spravovat na platformě TRACES a zaregistrovat ještě před opuštěním Spojeného království.

Povolení pro vstup na území Evropské unie získají pouze operace zaregistrované na platformě TRACES, a to pouze v případě, že dosáhnou příznivého výsledku kontroly SPS ze strany úřadu SIVEP.

Veškeré operace, které nebyly před opuštěním Spojeného království zaregistrovány na platformě TRACES, mohou být úředně vráceny do Spojeného království dříve, než se vůbec dostanou ke kontrole.

 

Konkrétní informace

VAROVÁNÍ:

01

Kontrola musí být BEZPODMÍNEČNĚ provedena v prvním vstupním místě do Evropské unie.

02

Celní odbavení nelze provést dříve, než úřad SIVEP schválí SZVD (společný zdravotní vstupní doklad), a to bez ohledu na místo celního odbavení.

03

Pokud nebude kontrola SPS provedena v prvním vstupním místě do Evropské unie, celní odbavení nebude možné. Vozidlo se bude muset vrátit do svého prvního vstupního místa do EU, kde podstoupí kontrolu.

04

Palety a dřevěné proklady sloužící k přepravě produktů musí být označené podle normy NIMP15.
Nedodržení tohoto předpisu povede k vrácení vozidel do Spojeného království.

05

Některé kanceláře SIVEP mohou pracovat pouze s určitými konkrétními sanitárními, fytosanitárními nebo veterinárními produkty. Proto je třeba dbát na to, aby byla vozidla odesílána na správné místo a kontrola mohla proběhnout.

Například pracoviště v Calais není otevřené pro mořské produkty. Vozidlo je v takovém případě třeba poslat do Boulogne-sur-Mer.

Jaké dokumenty pro dovoz zvířat nebo produktů podléhajících veterinárním předpisům je potřeba předložit?

Uživatel si nechá vystavit dokument „SZVD“ (společný vstupní zdravotní doklad), anglicky „CHED“ (Common Health Entry Document), a nahraje ho do systému TRACES, a to pro každé osvědčení vystavené ve Spojeném království. Správu a získání SZVD můžete rovněž svěřit odborníkům z ASD Group.

K dovozu živých zvířat nebo sanitárních, fytosanitárních a veterinárních produktů jsou nezbytné tyto dokumenty:

Získání těchto dokladů probíhá ve dvou fázích:

01

Deklarant odpovědný za odesílání oznámí prostřednictvím evropské elektronické služby TRACES-NT (TRAde Control and Expert System-New Technology) vpuštění zvířat a produktů podléhajících veterinární kontrole na stanoviště hraniční kontroly (SHK), a to ještě předtím, než dorazí na celní území Evropské unie, tedy nejméně jeden pracovní den před předpokládaným příjezdem zboží.

02

Po dokončení kontrol potvrdí úřad SIVEP prostřednictvím aplikace TRACES-NT společný zdravotní vstupní doklad (SZVD-A nebo -P), který dokládá vyhovující výsledek kontrol.

Proč se obrátit právě na ASD Group? Výhody ASD

kontaktujte naše odborníky

Rádi byste se o našich službách dozvěděli víc?
Odpovíme vám co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.