ASD GROUP > PODNIKOVÉ STRATEGIE > ZÁSTUPCE V OBLASTI GDPR

Zástupce v oblasti GDPR: zajistěte externí správu souladu s GDPR

Co je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je evropské nařízení, které vstoupilo v platnost 25. května 2018. Jelikož se jedná o nařízení, vztahuje se na všechny členské státy Evropské unie bez nutnosti provedení ve vnitrostátním právu.

GDPR spojuje v jednom nařízení pravidla zaměřená na ochranu osobních údajů fyzických osob na území EU. Z hlediska ochrany údajů jej lze považovat za nejpřísnější nařízení na světě. Jeho přijetí vedlo ke sjednocení práv a svobod v oblasti ochrany údajů občanů Evropské unie.

Co to jsou osobní údaje?

Nařízení GDPR vykládá pojem „osobní údaje“ velmi široce, tedy jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě:

Koho se nařízení GDPR týká?

Může se týkat jakéhokoliv veřejného či soukromého subjektu, který zpracovává osobní a citlivé údaje, a to bez ohledu na jeho velikost, zemi, v níž je usazen, a typ činnosti.

Toto nařízeníse vlastně týká každého orgánu usazeného v Evropské unii zpracovávajícího osobní údaje, ačkoliv se tyto osobní údaje mohou vztahovat na jednotlivce mimo EU.

Navíc i mimoevropské organizace, jejichž činnost se zaměřuje na evropskou klientelu, podléhají nařízení GDPR.

Je třeba také poznamenat, že nařízení GDPR se vztahuje i na subdodavatele, kteří shromažďují a zpracovávají osobní údaje jménem jiných organizací.

Příklady:

01

Francouzská vinice, která prodává veškerou svoji produkci severoamerické klientele do zámoří, musí jednat v souladu s nařízením GDPR.

02

Podobně i firma provozující e-shop se sídlem v Turecku, která na svých webových stránkách v němčině prodává produkty čínské výroby do Německa, musí dodržovat nařízení GDPR.

Jaké jsou sankce a pokuty?

Nedodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů může vést kuložení pokuty až do výše 20 milionů eur nebo 4 % celkového ročního obratu společnosti, pokud je částka odpovídající 4 % vyšší než 20 milionů eur.

POZOR: stanovené vysoké maximální pokuty neznamenají, že se sankce týkají pouze velkých organizací. Výše pokut za nedodržování nařízení GDPR (odkaz v angličtině)je většinou nižší pro menší organizace, jako jsou malé a střední podniky, orgány místní samosprávy nebo e-shopy.

Co Velká Británie?

Velká Británie, která k 1. lednu 2021 vystoupila z Evropské unie, již teoreticky nepodléhá pravidlům platným v EU. Platné předpisy o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí jsou však k dnešnímu datu shodné s evropským nařízením GDPR. Ve Velké Británii platí britské GDPR (General Data Protection Regulation), které je ekvivalentem evropského GDPR.

V příštích letech se ovšem situace může změnit. O případných změnách právních předpisů týkajících se ochrany shromážděných osobních údajů vás budeme informovat.

Proč byste měli jmenovat zástupce, který by spravoval vaše záležitosti v oblasti GDPR?

Jmenování zástupce je povinností, kterou ukládá obecné nařízení o ochraně údajů.. Přestože existují určité výjimky, společnosti se sídlem mimo EU musí tuto povinnost bezpodmínečně dodržovat.

Pověřenec GDPR zastupuje svého zmocnitele a jedná jeho jménem ve všech členských státech Evropské unie a v Evropském hospodářském prostoru. Je důležitou osobou pro splnění požadavků obecného nařízení o ochraně údajů.

01

V Evropské unii:

Pokud potřebujete jmenovat zástupce v oblasti evropského GDPR, měl by mít sídlo v jedné jediné zemi EU. Nařízení GDPR se plošně uplatňuje v celé Evropské unii. Jestliže tedy jmenujete svého zástupce v jednom z 27 členských států EU, jeho pole působení se bude vztahovat na celou Unii. Svého zástupce můžete tedy jmenovat v kterékoliv zemi.

02

Ve Velké Británii:

Jelikož Velká Británie již není součástí EU, tak pokud provádíte činnosti související se zpracováním osobních údajů, musíte i tam jmenovat zástupce v oblasti GDPR a jednat v souladu s britskými předpisy.

Kde svého zástupce pro oblast GDPR jmenujete?

Vyberte si ASD Group jako svého zástupce v oblasti GDPR

EU GDPR illustration

Díky ASD Group a její síti poboček a partnerů navážete vztahy s odborníky na nařízení GDPR, kteří se postarají ovaše potřeby v oblasti zastupování a pomohou vám předpisy dodržovat.

Našimi odbornými partnery jsou:

Spolupráce s těmito významnými partnery vám přinese řadu výhod. Náš partner zahrnul do své smlouvy o poskytování služeb následující:

Výhody ASD Group: proč se obrátit právě na ASD?

kontaktujte naše odborníky

Rádi byste se o našich službách dozvěděli více?
Odpovíme vám co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.