Nové povinnosti pro vývozce do Spojeného království od konce ledna 2024 Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.

ASD GROUP > CLO > BREXIT: DOVOZ/VÝVOZ KOŇOVITÝCH

Brexit: ASD Group vám pomůže s dovozními a vývozními operacemi koňovitých z a do Spojeného království

brexit-import-export-chevaux-obstacles

Brzy bude možné znovu zahájit koňské dostihy a sportovní jezdectví.

S Brexitem se změnila pravidla pro přesun koní a poníků mezi Evropskou unií a Velkou Británií.

ASD Group se postará o všechny tyto formality.

Využijete pro přepravu koní a poníků Eurotunel nebo přístav v Calais?

ASD Group vás přivítá až na místě, vše však bude připraveno předem, aby vaše koně strávily na cestě co nejméně času.

Svěřte nám své operace a věnujte maximum času své vášni.

Jak se následkem Brexitu změnil dovoz/vývoz koní a poníků v Evropské unii?

Od 1. ledna 2021 se obnovila hranice mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

Veškerý pohyb mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím je od tohoto okamžiku předmětem celních formalit.

Kromě těchto celních postupů podstupují živá zvířata a živočišné produkty v prvním vstupním bodě do Evropské unie veterinární kontrolu.

Tato opatření se týkají koňovitých, tedy koní nebo poníků, včetně těch, kteří vstupují na území Evropské unie dočasně, např. za účelem účasti na jezdeckých závodech nebo na koňských dostizích.

Neexistuje žádná výjimka. Dokonce i kvůli několikahodinovému jezdeckému závodu je nutné formality vyřídit.

Jaké formality?

Formality budou záviset na účelu, pro jaký koňovití vstupují do Evropské unie.

Definitivní dovoz koně

Když se kůň anglického původu prodává do Evropské unie, je nutné zohlednit právní postavení kupujícího:

Podle právního postavení a zeměpisné polohy kupujícího pak celní formality rozhodnou o platbě daní a DPH.

Podle zeměpisné polohy dovozce a podle jeho právního postavení probíhá správa DPH rozdílně. ASD Group jakožto registrovaný celní zástupce vám ve spolupráci s daňovými orgány pomůže při vyřízení všech těchto formalit a při plnění vašich povinností.

Dočasný dovoz koně nebo poníka

Když kůň původem ze Spojeného království vstoupí na území Evropské unie za účelem účasti na koňském dostihu nebo jezdeckém závodě, a poté se vrátí do Spojeného království:

Existují 2 možnosti, jak tyto formality vyřídit:

Celní formality jsou pak snadnější, ale celní kontrola, jako je kontrola SIVEP, se uskutečnit musí.

Systém karnetu ATA:

Při návratu:

Potvrzení tohoto listu souvisí s fyzickou identifikací koňovitých.

Veterinární kontroly koňovitých v rámci SIVEP

Pro získání povolení pro vstup na území Evropské unie musí koně povinně podstoupit veterinární kontrolu SIVEP. Na základě dokumentů předložených klientem a zpracovaných ASD Group se provádí vícero kontrol: kontrola dokladů, totožnosti a fyzická kontrola.

Kromě veterinární kontroly je před vaším odjezdem a při vstupu do EU potřeba stanovit dokumentární postup.

Abyste se seznámili s pojmy, podívejte se do
tohoto glosáře.

Jaké dokumenty je nutné předložit
za účelem provedení kontroly SPS (SIVEP)?

Jak probíhá kontrola dokumentů v rámci kontroly SIVEP?

Jak probíhá kontrola totožnosti v rámci kontroly SIVEP?

Jak probíhá celní kontrola v rámci kontrol SPS (SIVEP)?

brexit-import-export-chevaux

Proč se obrátit právě na ASD Group?

Živá zvířata nejsou věci a už jen stres z cesty je pro ně zatěžující. Naším jediným zájmem je, aby na kontrolním a dovozním místě strávila co nejméně času.

Aby koně strávily co nejméně času v transportních boxech.

Vše bude připraveno už před vaším příjezdem.

Nástroje ASD Group byly vyvinuty tak, aby usnadnily naši spolupráci a váš přejezd.

Kvůli vašim zvířatům zmobilizujeme celý tým ASD Group.

Jaké formality?

Kromě celních formalit a kontrol SPS (SIVEP) vám ASD Group v brzké době nabídne kompletní balíček s přejezdem, „hraniční povolenku“.

ASD Group se také postará o všechny formality související s příjezdem do Francie.

Glosář

Abyste se mohli seznámit se správními pojmy, uvádíme zde hlavní termíny a zkratky, se kterými se při svém jednání setkáte.

JSD – jednotný správní doklad:
Jedná se o formulář používaný v Evropské unii pro uskutečnění dovozových a vývozových operací.
JSD může mít několik podob v závislosti na toku, druhu operace a zemi dovozu.

TRACES / TRAde Control and Expert System-New Technology:
Evropský software, ve kterém se vytvářejí sanitární, fytosanitární a veterinární prohlášení.

SZVD / Společný zdravotní vstupní dokument:
Sanitární, fytosanitární a veterinární prohlášení vytvořené v systému TRACES.
Toto prohlášení může mít podle typu produktu více podob.

CHED / Common Health Entry Document:
Anglický název pro SZVD.

SPS / Sanitární a fytosanitární:
Produkty, na které se vztahují hygienické předpisy.

SIVEP / Service d’Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire:
Služby zabývající se kontrolami.

Zdravotní potvrzení:
Potvrzení vystavované britskými úřady, které dosvědčuje shodu produktů. Samotné osvědčení neumožňuje vstup zboží na území Evropské unie, ale je vázáno na vytvoření SZVD nebo CHED na platformě TRACES.

SHK:
Stanoviště hraniční kontroly.

TDU:
Území unie.

Karnet ATA – dočasné povolení:
Karnet usnadňuje dočasné operace a pozastavuje poplatky a daně.

kontaktujte naše odborníky

Rádi byste se o našich službách dozvěděli více?
Odpovíme vám, co nejrychleji to bude možné
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.