Spojené království: Konec přechodného období pro vývozce z EU Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.

ASD GROUPDAŇOVÉ > SPRAVUJTE SVŮJ DOKLAD O PŘEPRAVĚ

Snadno spravujte doklady o přepravě a ušetřete 20 % svého obratu

Co pro Vás může ASD QuickProof udělat?

Logo QuickProof Noir

Víme, že obchod je klíčovou součástí podnikání každé společnosti, administrativní náročnost je jeho stinnou stránkou. Proto ASD neustále vyvíjí nové služby, které

Vám usnadní Vaše podnikání. Rozumíme také náročnosti archivace objemných složek s doklady, proto jsme vyvinuli ASD QuickProof: platformu pro správu, archivaci a ověřování Vašich dokladů o přepravě.

Reforma zákona o DPH týkající se Quick Fixes povede ke znatelnému zvýšení počtu dokladů ke zpracování, které mají zásadní finanční význam, a právě tento krok Vám ASD QuickProof významně usnadní.

Hlavní výhody ASD QuickProof:

01
Finanční úspora a jištění

Ušetřete až 20 % z obratu Vaší společnosti a jistěte se pro případ kontroly.

02
Jednoduchost

Zjednodušte Vaši administrativu digitalizací dokladů o přepravě.

03
Monitorování a centralizace

Průběžně kontrolujte Vaše doklady a snadno v nich vyhledávejte.

Definice dokladů o dopravě

Doklady o přepravě jsou nezbytné k prokázání, že zboží bylo přepraveno z jednoho členského státu EU do jiného členského státu EU. Přesný výčet dokladů, které mohou sloužit jako doklad o dodání, je taxativně uveden v článku 45a Prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1912. Doklad o přepravě zboží mezi členskými státy EU je jednou z podmínek uplatnění osvobození od DPH vztahující se na dodávky uvnitř Společenství stanovené článkem 138 směrnice Rady 2006/112/ES.

V případě náhodné daňové kontroly nebo kontroly následující po podání žádosti o vrácení daně může finanční správa prodejci doměřit DPH u všech dodávek v rámci Společenství, ke kterým prodejce nepředloží doklady o dodání v souladu s článkem 45a Prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1912. Daňové riziko způsobené neexistencí nebo nekonformností dokladů o dodání může představovat více než 20 % obratu dosaženého společností (bez sankcí a úroků z prodlení), a proto je nezbytné věnovat zvláštní pozornost dokladům o dodání, abyste zabezpečili Vaše podnikání.

Platforma vyvinutá přímo pro Vás

Centralizovaná elektronická správa všech Vašich dokladů

Specializovaná platforma Vám umožňuje nahrát si všechny doklady týkající se různých dodání v rámci Společenství na jedno místo. Přehledně uspořádané doklady si následně můžete kdykoliv zobrazit bez časového prodlení. To umožní značnou úsporu času, kterou oceníte nejen v případě kontroly Vaší společnosti.

Spolupráce všech subjektů podílejících se na přepravě

ASD QuickProof byl vyvinut tak, aby poskytoval našim zákazníkům kompletní služby a zároveň byl uživatelsky jednoduchý.

K platformě mají přístup všichni, kteří se podílejí na přepravě zboží (oddělení logistiky, účetní oddělení, dopravci, odběratel), to výrazně zjednodušuje splnění veškerých povinných náležitostí a zajištění nezbytných dokladů. Jde o nezanedbatelnou částku, DPH totiž představuje v průměru 20 % obratu evropských firem.

V sázce je také zabezpečení Vašeho podnikání, protože v případě nedodržení povinných náležitostí přepravy zboží mezi členskými státy EU je DPH doměřena výhradně prodávajícímu.

Přehledné uspořádání pro průběžnou kontrolu dokladů

ASD QuickProof slouží také jako prostředek pro uspořádání a uchovávání veškerých dokladů týkajících se přepravy, na jednom místě uchováváte doklady o dodání, doklady o přepravě a doklady vztahující se k obchodním operacím v rámci Společenství, což Vám ušetří čas. Dále platforma umožňuje odesílat upomínky automaticky i manuálně podle Vaší potřeby. Dokonalý přehled o Vašich dokladech Vám umožní soustředit se na věci podstatné pro Vaše podnikání.

Kromě toho byl nastaven systém odesílání upozornění přizpůsobený zvolenému profilu.

Průběžné vyhodnocování daňového rizika

Vaše účetní oddělení může kdykoliv posoudit vzniklé daňové riziko, a tím omezit zpochybnění nároku na osvobození plnění od DPH z důvodu chybějící nebo neúplné dokumentace. Můžete tedy kontrolovat:

Nepodceňujte důležitost dokumentace! Neriskujte ztrátu až 20 % z obratu Vaší společnosti. ASD QuickProof je kompletním řešením, které zabrání pozbytí nároku na osvobození plnění od DPH.

Vysvětlení kontextu

1. ledna 2020 vstoupily v platnost tzv. Quick Fixes ve všech členských státech Evropské unie, jedná se o řadu opatření, jejichž cílem je zlepšení současného systému DPH před provedením zásadní reformy plánované na 1. července 2022. Tato reforma zahrnuje mimo jiné harmonizovaná, ale současně přísnější pravidla týkající se dokladů o přepravě zboží v rámci Společenství. V důsledku toho musí prodávající nyní v závislosti na okolnostech předložit 2 až 3 doklady prokazující přepravu zboží mezi členskými státy EU pro každé provedené dodání v rámci Společenství. Vezměte prosím na vědomí, že budou akceptovány pouze doklady taxativně vymezené evropskými předpisy. Ukažme si dodatečné pracovní zatížení vzniklé v důsledku nedávného zavedení tohoto nového pravidla pro DPH na příkladu s konkrétními čísly. Představte si, že provedete 50 dodávek za měsíc, tj. 600 obchodních operací za rok, s promlčecí lhůtou u daňových záležitostí 3 roky se dostáváme na 1800 obchodních operací. V závislosti na zvoleném způsobu dopravy (zda přepravu zajistíte vy nebo Váš odběratel), budete povinni předložit 2 až 3 doklady o přepravě zboží za každé dodání do jiného členského státu EU. Celkem tedy dosáhneme až na 3600 dokladů, které musíte zajistit a archivovat. Každý z dokladů musí být přiřazen k příslušné obchodní operaci, odběrateli a přepravci. Při kontrolách je nezbytné předložit kompletní dokumentaci, abyste potvrdili Váš nárok na osvobození plnění od DPH. V případě, že některý z dokladů chybí nebo je neúplný, může být Váš nárok na osvobození plnění od DPH zpochybněn. Díky naší platformě ASD QuickProof je archivace dokladů snadná, přehledná a uživatelsky velmi příjemná.

ASD QuickProof: naše ceny

Přihlaste se už dnes do naší platformy ASD QuickProof. Bez závazku, již od 8,25 EUR bez DPH měsíčně. (Při překročení 20 uskutečněných dodávek za měsíc budou fakturovány dodatečné náklady 0,10 EUR za obchodní operaci.)

KONTAKTUJTE NAŠE ODBORNÍKY

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.